Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 46
51. évfolyam
2008. február 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 146/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 147/2008/EK rendelete (2008. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 148/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a 900/2007/EK és az 1060/2007/EK rendeletnek a cukor kivitelére vonatkozó visszatérítések tekintetében kivételt képező rendeltetési helyek státuszának tisztázását célzó módosításáról

9

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/7/EK irányelve (2008. február 12.) a tőkeemelést terhelő közvetett adókról

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/143/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 28.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás megkötéséről

23

  

Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között a tengeri szállításról

25

  

2008/144/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 28.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

37

  

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás módosításáról

38

  

Bizottság

  

2008/145/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2007. szeptember 12.) a Bison Bial SA számára Lengyelország által tervezett C 54/2006 (ex N 276/2006) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 4145. számú dokumentummal történt) (1)

41

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office