Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 18
51. évfolyam
2008. január 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 50/2008/EK rendelete (2008. január 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 51/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a március 1-jétől2008. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

3

 

*

A Bizottság 52/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a 2008. és az azt követő évekre vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról

5

 

*

A Bizottság 53/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a Montenegrói Köztársaságból származó borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

7

  

A Bizottság 54/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a tartósított gombára vonatkozó 2008-ra szóló behozatali engedélyek kibocsátásáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/68/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2007) 6514. számú dokumentummal történt)

12

  

2008/69/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek végrehajtása során, 2007-ben felmerült tagállami kiadásokhoz nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulás második részletéről (az értesítés a C(2007) 6595. számú dokumentummal történt)

21

  

2008/70/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 22.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozatnak Németország, Lengyelország és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 55. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2008/71/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 22.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/718/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 186. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office