Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 311
50. évfolyam
2007. november 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1395/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1396/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1975/2006/EK rendelet helyesbítéséről

3

 

*

A Bizottság határozata 1397/2007/EK (2007. november 28.) 5000 tonna rövid lenrost és kenderrost nemzeti garantált mennyiség Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg között történő felosztásáról a 2007/2008-as gazdasági évre

4

 

*

A Bizottság 1398/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet II., III.B. és VI. mellékletének módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1399/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Svájcból származó kolbászra és bizonyos hústermékekre vonatkozó behozatali vámkontingens autonóm és átmeneti alapon történő megnyitásáról és kezeléséről

7

 

*

A Bizottság 1400/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 1401/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott ördöghalhalászat újbóli engedélyezéséről

25

 

*

A Bizottság 1402/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2008. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

27

 

*

A Bizottság 1403/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI, VII és VIII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemű vörösdurbincsra irányuló halászat újbóli engedélyezéséről

33

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/768/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 19.) a TRIPS-egyezményt módosító, 2005. december 6-án Genfben készült jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról

35

  

2007/768/EK

 
 

*

A TRIPS-egyezményt módosító Jegyzőkönyv

37

  

Bizottság

  

2007/769/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 16.) a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága tagjainak a következő hivatali időre történő kinevezéséről

42

  

2007/770/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) Romániában a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 5914. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2007/771/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. november 15.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/13)

47

  

2007/772/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. november 15.) az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/14)

49

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office