Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 283
50. évfolyam
2007. október 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1260/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1261/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról

8

  

A Bizottság 1262/2007/EK rendelete (2007. október 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 1263/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a 290/2007/EK rendeletnek a 318/2006/EK tanácsi rendelet 29. cikkében említett, a finomítóipar ellátási szükséglete tekintetében történő módosításáról

15

 

*

A Bizottság 1264/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 968/2006/EK rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról (1)

25

 

*

A Bizottság 1266/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól (1)

37

 

*

A Bizottság 1267/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a sertéshús magánraktározásához nyújtott támogatás különleges feltételeiről

53

 

*

A Bizottság 1268/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben folytatott heringhalászat tilalmáról

55

 

*

A Bizottság 1269/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-ától délre eső norvég vizeken folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

57

 

*

A Bizottság 1270/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES III a övezetben, valamint a III b, III c és III d övezet közösségi vizein folytatott északimenyhal-halászat tilalmáról

59

  

A Bizottság 1271/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

61

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/691/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 20.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke értelmében megindított eljárásról (COMP/F/38.121. sz. ügy – szerelvények) (az értesítés a C(2006) 4180. számú dokumentummal történt) (1)

63

  

2007/692/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépából (KM-ØØØH71-4) előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5125. számú dokumentummal történt) (1)

69

  

2007/693/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 26.) a magas patogenitású madárinfluenza kanadai előfordulásával összefüggő védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 5202. számú dokumentummal történt) (1)

72

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office