Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 271
50. évfolyam
2007. október 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1199/2007/EK rendelete (2007. október 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1200/2007/EK rendelete (2007. október 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik megnevezés termékleírásában történő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Asiago (OEM))

3

 

*

A Bizottság 1201/2007/EK rendelete (2007. október 15.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Coliflor de Calahorra (OFJ))

5

  

A Bizottság 1202/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a gabonaágazatban 2007. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

7

  

A Bizottság 1203/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

10

  

A Bizottság 1204/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/666/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 9.) a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport (EGE) egy tagjának a harmadik mandátum idejére szóló kinevezéséről

15

  

2007/667/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 15.) a BSE előfordulásának hatósági megállapítását követően a veszélyeztetett szarvasmarhafélék produktív élettartamuk végéig való németországi használatának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 4648. számú dokumentummal történt)

16

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 255., 2005.9.30.)

18
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office