Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 242
50. évfolyam
2007. szeptember 15.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1058/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1059/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1060/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

8

  

A Bizottság 1061/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) a gabonaágazatban 2007. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

16

  

A Bizottság 1062/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekről és keveréktakarmányokról szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

19

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/609/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 10.) a Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken és Madeirán a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre irányuló programok Közösség által támogatható intézkedéseinek meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 4140. számú dokumentummal történt)

20

  

2007/610/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 11.) Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz 2007-re nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 4147. számú dokumentummal történt)

24




HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office