←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 160
50. évfolyam
2007. június 21.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 691/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes nyergek behozatalára alkalmazandó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 692/2007/EK rendelete (2007. június 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 693/2007/EK rendelete (2007. június 20.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Esrom (OFJ)]

10

  

A Bizottság 694/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. június 11. és 15. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

12

  

A Bizottság 695/2007/EK rendelete (2007. június 20.) az 1233/2006/EK rendelet keretében a sertéshús-ágazat egyes termékeiből 2007 júniusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

16

  

A Bizottság 696/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2007. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2007 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

18

  

A Bizottság 697/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében az 1431/94/EK rendelet értelmében 2007 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

20

  

A Bizottság 698/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében a 2497/96/EK rendelet értelmében 2007 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

22

 

*

A Bizottság 699/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott tőkehalhalászat tilalmáról

24

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/428/EK

 
 

*

Bizottság határozata (2007. június 18.) a kaduzafosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2511. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2007/429/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 18.) a tőkehalállomány helyreállítására irányuló különleges megfigyelési program létrehozásáról szóló 2005/429/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 2550. számú dokumentummal történt)

28

  

2007/430/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 19.) a Malajziából és Tajvanról származó szintetikus vágott poliészter szálakra vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről és az ideiglenes vámok által biztosított összegek felszabadításáról

30

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és Brazília között, valamint az Európai Közösség és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló 2007. május 29-i 580/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 138., 2007.5.30.)

35

 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között, valamint az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások megkötéséről szóló, 2007. május 29-i tanácsi határozathoz (  HL L 138., 2007.5.30.)

35

 

*

Helyesbítés a 2007-2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz (  HL L 378., 2006.12.27.)

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office