←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 159
50. évfolyam
2007. június 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 681/2007/EK rendelete (2007. június 13.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, felszámolási eljárásokat és felszámolókat tartalmazó listák módosításáról

1

 

*

A Tanács 682/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

14

  

A Bizottság 683/2007/EK rendelete (2007. június 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

26

  

A Bizottság 684/2007/EK rendelete (2007. június 19.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

28

  

A Bizottság 685/2007/EK rendelete (2007. június 19.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

30

  

A Bizottság 686/2007/EK rendelete (2007. június 19.) az 533/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

32

  

A Bizottság 687/2007/EK rendelete (2007. június 19.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

34

 

*

A Bizottság 688/2007/EK rendelete (2007. június 19.) a 2771/1999 rendeletnek az értékesítésre kínált intervenciós vaj betárolása tekintetében történő módosításáról

36

  

A Bizottság 689/2007/EK rendelete (2007. június 19.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

37

 

*

A Bizottság 690/2007/EK rendelete (2007. június 19.) az egyes Libanonnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 1412/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

39

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/424/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 18.) egyes Thaiföldről származó, elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról

42

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2007/425/EK

 
 

*

A Bizottság Ajánlása (2007. június 13.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtását segítő intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 2551. számú dokumentummal történt)

45

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2007/426/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az Európai Központi Bank adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2004/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/3)

48

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/427/KKBP határozata (2007. június 18.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről

63
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office