←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 156
50. évfolyam
2007. június 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 671/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 672/2007/EK rendelete (2007. június 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 673/2007/EK rendelete (2007. június 15.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 33. egyedi pályázati eljárássról

6

  

A Bizottság 674/2007/EK rendelete (2007. június 15.) a gabonaágazatban 2007. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

7

  

A Bizottság 675/2007/EK rendelete (2007. június 15.) a 09.4195 és a 09.4182 tételszámú kontingens keretében behozott, Új-Zélandról származó vajra vonatkozó, 2007 júniusának első tíz napja során benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának mértékéről

10

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről és a 69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/414/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 21.) állami támogatásról - C 36/2004 (ex N 220/2004) - Portugália - Támogatás közvetlen külföldi beruházáshoz a CORDEX, Companhia Industrial Textil S.A. részére (az értesítés a C(2007) 474. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2007/415/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2463. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2007/416/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2467. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2007/417/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2468. számú dokumentummal történt) (1)

32

  

2007/418/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 14.) az európai uniós vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról

34

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

37

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az európai audiovizuális és on-line információs szolgáltatási ipar versenyképességével összefüggésben a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről és a válaszadás jogáról szóló, 2006. december 20-i 2006/952/EK európai parlamenti és tanácsi ajánláshoz (  HL L 378., 2006.12.27.)

38

 
   
  

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office