←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 68
50. évfolyam
2007. március 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 241/2007/EK rendelete (2007. március 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/154/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. január 30.) a franciaországi túlzott költségvetési hiányról szóló 2003/487/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

3

  

2007/155/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 5.) a „SISNET” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának megállapításáról szóló 2000/265/EK határozat módosításáról

5

  

Bizottság

  

2007/156/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 7.) a 2005/51/EK határozatnak a peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj dekontaminálás céljára történő behozatalára engedélyezett időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 663. számú dokumentummal történt)

7

  

2007/157/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 7.) a kukoricatermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „Bt10” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2005/317/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 674. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2007/158/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 7.) a 2076/2005/EK rendeletben felsorolt harmadik országokból az emberi fogyasztásra szánt élő halak és puhatestűek behozatala tekintetében a 2003/804/EK és a 2003/858/EK határozatok módosításáról (az értesítés a C(2007) 682. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office