←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 367
49. évfolyam
2006. december 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1941/2006/EK rendelete (2006. december 11.) az egyes halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 1942/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK rendelet módosításáról

18

 

*

A Tanács 1943/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Galileo Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 876/2002/EK rendelet módosításáról

21

 

*

A Tanács 1944/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Tanács 1945/2006/EK, Euratom rendelete (2006. december 11.) a rendszeres készenléti szolgálatért pótlékokra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint azok mértékéről és feltételeiről szóló 495/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet módosításáról

25

  

A Bizottság 1946/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

26

  

A Bizottság 1947/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

28

  

A Bizottság 1948/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

30

  

A Bizottság 1949/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

32

 

*

A Bizottság 1950/2006/EK rendelete (2006. december 13.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban, a lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék összeállításáról (1)

33

 

*

A Bizottság 1951/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályokkal kapcsolatos 753/2002/EK rendeletnek a fából készült tárolóedényben kezelt borok kiszerelése tekintetében történő módosításáról

46

  

A Bizottság 1952/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

49

  

A Bizottság 1953/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

53

  

A Bizottság 1954/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

56

  

A Bizottság 1955/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

58

  

A Bizottság 1956/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

59

  

A Bizottság 1957/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

61

  

A Bizottság 1958/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

63

  

A Bizottság 1959/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

65

  

A Bizottság 1960/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

67

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/999/EK

 
 

*

Az EK-Törökország Társulási Tanács 2/2006 határozata (2006. október 17.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi szabályozásról szóló 1/98 határozat 1. és 2. jegyzőkönyvének módosításáról

68

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/1000/KKBP határozata (2006. december 11.) az Európai Uniónak Latin-Amerikában és a Karib-térségben a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulása tekintetében a 2002/589/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

77

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2002/358/EK tanácsi határozat értelmében a Közösség és egyes tagállamai számára a Kiotói Jegyzőkönyv alapján előírt kibocsátási szintek meghatározásáról szóló, 2006. december 14-i 2006/944/EK bizottsági határozathoz (  HL L 358., 2006.12.16.)

80

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office