←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 346
49. évfolyam
2006. december 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1814/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1815/2006/EK rendelete (2006. december 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 1816/2006/EK rendelete (2006. december 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

5

 

*

A Bizottság 2006/128/EK irányelve (2006. december 8.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv módosításáról és helyesbítéséről (1)

6

 

*

A Bizottság 2006/129/EK irányelve (2006. december 8.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló 96/77/EK irányelv módosításáról és helyesbítéséről (1)

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/906/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 30.) az 1999-es Élelmiszersegély-egyezmény meghosszabbítása tekintetében a Közösség által az Élelmiszer-segélyezési Bizottságban képviselendő álláspont kialakításáról

26

  

2006/907/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 30.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának kinevezéséről

27

  

2006/908/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 4.) a Csernobili Védelmi Alap javára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak biztosítandó harmadik közösségi hozzájárulás első részletéről

28

  

2006/909/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 4.) az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a sajtra alkalmazandó kereskedelmi preferenciák kiigazításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (1)

30

  

2006/909/EK

 
 

*

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a sajtra alkalmazandó kereskedelmi preferenciák kiigazításáról

31

  

2006/910/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. december 4.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról szóló megállapodás megkötéséről

33

  

2006/910/EK

 
 

*

Melléklet Megállapodás az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról

34

  

Bizottság

  

2006/911/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 5.) a 64/432/EGK, 90/539/EGK, 92/35/EGK, 92/119/EGK, 93/53/EGK, 95/70/EK, 2000/75/EK, 2001/89/EK, 2002/60/EK tanácsi irányelvnek és a 2001/618/EK bizottsági határozatnak a nemzeti referencialaboratóriumok és az állami intézetek jegyzékei tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 5856. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2006/912/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 8.) a 2006. évi, az állatbetegségek felszámolására és megfigyelésére irányuló programok, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programok közösségi pénzügyi hozzájárulásának egyes tagállamokra vonatkozó újraelosztása tekintetében a 2005/723/EK és a 2005/873/EK határozatok módosításáról (az értesítés a C(2006) 5937. számú dokumentummal történt)

59

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/913/KKBP együttes fellépése (2006. december 7.) az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL Kinshasa) szóló 2004/847/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról (2007-re történő meghosszabbítás)

67

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office