←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 338
49. évfolyam
2006. december 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/854/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 26.) az Európai Közösség és Új-Zéland közötti, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás V. és VIII. melléklete módosításainak az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 3327. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2006/854/EK

 
 

*

Megállapodás levélváltás formájában amely Új-Zélanddal együttes, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás V. és VIII. mellékletének módosítására vonatkozó intézkedést képez

3

  

2006/855/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 24.) az élő állatok és állati termékek Új-Zélandból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokról szóló 2003/56/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3708. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office