←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 259
49. évfolyam
2006. szeptember 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/613/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 19.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2006) 3261. számú dokumentummal történt)

1
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office