←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 243
49. évfolyam
2006. szeptember 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1318/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1319/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) a sertéshúsra vonatkozó egyes információk tagállamok és Bizottság közötti cseréjéről (Kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 1320/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról

6

  

A Bizottság 1321/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) az egyes barnarizs-fajtákra a 2006. szeptember 6-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/592/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 5.) az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között létrejött, a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

21

  

2006/592/EK

 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

22

  

Bizottság

  

2006/593/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről (az értesítés a C(2006) 3472. számú dokumentummal történt)

32

  

2006/594/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a konvergencia célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről (az értesítés a C(2006) 3474. számú dokumentummal történt)

37

  

2006/595/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a strukturális alapokból a konvergencia célkitűzés alapján 2007-2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról (az értesítés a C(2006) 3475. számú dokumentummal történt)

44

  

2006/596/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a Kohéziós Alapból a 2007-2013. közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2006) 3479. számú dokumentummal történt)

47

  

2006/597/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a 2007 és 2013 közötti időszakban a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében a strukturális alapokból átmeneti és egyedi alapon történő finanszírozásra jogosult régiók jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2006) 3480. számú dokumentummal történt)

49
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office