←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 238
49. évfolyam
2006. szeptember 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1295/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1296/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonaágazatban 2006. szeptember 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 1297/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

6

  

A Bizottság 1298/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

8

  

A Bizottság 1299/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 1300/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

12

 

*

A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról

13

  

A Bizottság 1302/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

21

  

A Bizottság 1303/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

25

  

A Bizottság 1304/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a cirokra a 1059/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1305/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

28

  

A Bizottság 1306/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

31

  

A Bizottság 1307/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

33

  

A Bizottság 1308/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1309/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

36

  

A Bizottság 1310/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

38

  

A Bizottság 1311/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

40

  

A Bizottság 1312/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

42

  

A Bizottság 1313/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

44
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office