←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 205
49. évfolyam
2006. július 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1136/2006/EK rendelete (2006. július 24.) a Kínai Népköztársaságból származó emelőkaros gyorsfűzők behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1137/2006/EK rendelete (2006. július 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 1138/2006/EK rendelete (2006. július 26.) a 990/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonafélék kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

15

  

A Bizottság 1139/2006/EK rendelete (2006. július 26.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

19

  

A Bizottság 1140/2006/EK rendelete (2006. július 26.) az egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos odaítélési együttható meghatározásáról

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/520/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 22.) az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke értelmében végrehajtott eljárásról (ügyszám: COMP/B-2/38.381 - De Beers) (az értesítés a C(2006) 521. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2006/521/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 25.) a 2005/692/EK, a 2005/733/EK és a 2006/7/EK határozatoknak a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3302. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2006/522/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 25.) a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések és bizonyos élő madarak Közösségbe való behozatala tekintetében a 2005/759/EK és 2005/760/EK határozatok módosításáról (az értesítés a C(2006) 3303. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/523/KKBP együttes fellépése (2006. július 25.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának módosításáról

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office