←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 196
49. évfolyam
2006. július 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1099/2006/EK rendelete (2006. július 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1100/2006/EK rendelete (2006. július 17.) a 2006/2007-es, a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan a legkevésbé fejlett országokból származó, finomításra szánt nyers nádcukor vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a legkevésbé fejlett országokból származó, az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára alkalmazandó részletes szabályok megállapításáról

3

  

A Bizottság 1101/2006/EK rendelete (2006. július 17.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

  

A Bizottság 1102/2006/EK rendelete (2006. július 17.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1241/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, az egyes élő szarvasmarhafélékre vonatkozóan 2006 júniusában benyújtott importtanúsítvány iránti kérelmeknek

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/496/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. július 6.) az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

14

  

2006/496/EK

 
 

*

Az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás (SIOFA)

15

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

2006/497/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/9/2006 határozata (2006. június 27.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletében az EU-erők főparancsnokának kinevezéséről

25
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office