←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 94
49. évfolyam
2006. április 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 531/2006/EK rendelete (2006. március 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 532/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a gabonaágazatban 2006. április 1-jétöl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 533/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

6

  

A Bizottság 534/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

8

  

A Bizottság 535/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

10

  

A Bizottság 536/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

12

  

A Bizottság 537/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 538/2006/EK rendelete (2006. március 31.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 6. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

16

  

A Bizottság 539/2006/EK rendelete (2006. március 31.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 6. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

18

  

A Bizottság 540/2006/EK rendelete (2006. március 31.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 6. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

20

  

A Bizottság 541/2006/EK rendelete (2006. március 31.) az egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 343/2006/EK rendelet módosításáról

21

  

A Bizottság 542/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 38. egyenkénti pályázati felhívásra

22

  

A Bizottság 543/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 37. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

23

 

*

A Bizottság 544/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

24

 

*

A Bizottság 545/2006/EK rendelete (2006. március 31.) az 1464/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Monteban” takarmány-adalékanyag engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (1)

26

 

*

A Bizottság 546/2006/EK rendelete (2006. március 31.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a surlókórra irányuló nemzeti ellenőrzési programok és kiegészítő garanciák tekintetében történő végrehajtásáról, a 2003/100/EK határozat egyes követelményeitől való eltérésről, valamint az 1874/2003/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

28

 

*

A Bizottság 2006/37/EK irányelve (2006. március 30.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének bizonyos anyagok felvétele tekintetében történő módosításáról (1)

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/260/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 19.) az Olaszország által a De Tomaso csoport tagjainak, a Societa Consortile De Tomaso srl-nek (De Tomaso Konzorciális Társaság S.r.l.) és az UAZ Europa srl-nek (UAZ Europa S.r.l.) nyújtandó állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 40. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2006/261/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 16.) a tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok részére Olaszország által nyújtott C 8/2004 (ex NN 165/2003) állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 591. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2006/262/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 21.) a Németország által a Kronoply részére nyújtani kívánt C 5/2004 (ex N 609/2003) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 3497. számú dokumentummal történt) (1)

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office