←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 75
49. évfolyam
2006. március 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 422/2006/EK rendelete (2006. március 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 423/2006/EK rendelete (2006. március 13.) a 800/1999/EK rendelettől a tej és a tejtermékek behozatalára vonatkozó vámalakiságok harmadik országokban való elvégzésének igazolása tekintetében való eltérésről

3

 

*

A Bizottság 424/2006/EK rendelete (2006. március 13.) egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mandarin stb.) behozatalára vonatkozó engedélyek 2006. április 11. és 2007. április 10. között történő kiállításáról

5

 

*

A Bizottság 2006/30/EK irányelve (2006. március 13.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a benomil-csoport és a karbofurán megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról (1)

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/206/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 3.) egyes magyarországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány X. melléklete A. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2006) 606. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2006/207/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 6.) az ózonréteget lebontó anyagoknak Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu külön vámterületével folytatott kereskedelméről (az értesítés a C(2006) 424. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2006/208/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 7.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 681. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2006/209/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 9.) a tagállamok statisztikai rendszereinek az 1161/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történő összehangolása céljából eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 706. számú dokumentummal történt)

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office