←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 70
49. évfolyam
2006. március 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 398/2006/EK rendelete (2006. március 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 399/2006/EK rendelete (2006. március 7.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 400/2006/EK rendelete (2006. március 8.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

*

A Bizottság 401/2006/EK rendelete (2006. február 23.) az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 402/2006/EK rendelete (2006. március 8.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (1)

35

  

A Bizottság 403/2006/EK rendelete (2006. március 8.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

40

  

A Bizottság 404/2006/EK rendelete (2006. március 8.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

44

  

A Bizottság 405/2006/EK rendelete (2006. március 8.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

46

  

A Bizottság 406/2006/EK rendelete (2006. március 8.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

48

 

*

A Bizottság 2006/29/EK irányelve (2006. március 8.) a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv hatálya alá sorolása és hatály alóli kivonása tekintetében történő módosításáról

50

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/192/EK:

 
 

*

Az AKCS-EK Nagykövetek Bizottságának 5/2004 Határozata (2004. december 17.) a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatáról

52

  

Bizottság

  

2006/193/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 1.) a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében az EMAS-logónak a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, kivételes esetként történő felhasználására irányadó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2006) 306. számú dokumentummal történt) (1)

63

  

2006/194/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 2.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelvvel kapcsolatos kérdőív létrehozásáról (az értesítés a C(2006) 598. számú dokumentummal történt) (1)

65

  

2006/195/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 2.) az egyes közösségi referencialaboratóriumoknak az állategészségügy, a közegészségügy és a szermaradványok területén a 2006. évre nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2006) 604. számú dokumentummal történt)

78

  

2006/196/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 3.) egyes lengyelországi hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2006) 609. számú dokumentummal történt) (1)

80

  

2006/197/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 3.) a géntechnológiával módosított kukorica 1507-es vonalát (DAS-O15O7-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

82

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office