Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 51
49. évfolyam
2006. február 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 305/2006/EK rendelete (2006. február 21.) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

1

  

A Bizottság 306/2006/EK rendelete (2006. február 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 307/2006/EK rendelete (2006. február 21.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozsnak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 80/2006/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Tanács 2006/18/EK irányelve (2006. február 14.) a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/125/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. január 24.) az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról

14

  

2006/126/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) a 98/161/EK, a 2004/228/EK és a 2004/295/EK határozatnak a hulladékágazatban a hozzáadottértékadó-kijátszás megakadályozására szolgáló intézkedések meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

17

  

Bizottság

  

2006/127/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 2.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2006. évi technikai cselekvési terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2005) 6068. számú dokumentummal történt)

19

  

2006/128/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 3.) az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozó statisztikai felméréseket érintő 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2002/38/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 5963. számú dokumentummal történt)

21

  

2006/129/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 7.) a 2003/329/EK határozatnak a trágya hőkezelési eljárására vonatkozó átmeneti intézkedések meghosszabítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 263. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal