Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 46
49. évfolyam
2006. február 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 255/2006/EK rendelete (2006. február 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 256/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a cseh intervenciós hivatal által Belgiumban tárolt árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 257/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a cseh intervenciós hivatal által Belgiumban tárolt közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 258/2006/EK rendelete (2006. február 15.) az 1065/2005/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

15

 

*

A Bizottság 259/2006/EK rendelete (2006. február 15.) az 1516/2005/EK rendeletnek az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

16

 

*

A Bizottság 260/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozsnak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó, a rozs bioetanollá való átalakítására, majd ez utóbbinak bioüzemanyag előállítására történő Közösségen belüli felhasználására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló 1573/2005/EK rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 261/2006/EK rendelete (2006. február 15.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

18

 

*

A Bizottság 262/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2729/2000/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 263/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a 796/2004/EK és az 1973/2004/EK rendeletnek a héjas gyümölcsűek tekintetében történő módosításáról

24

  

A Bizottság 264/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

26

  

A Bizottság 265/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a gabonaágazatban 2006. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

28

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/97/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

31

  

Bizottság

  

2006/98/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 14.) Digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű szakértői csoport létrehozása

32

  

2006/99/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 3.) a hasított sertések osztályozására szolgáló egyesült királysági módszerek engedélyezéséről szóló 2004/370/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 213. számú dokumentummal történt)

34

  

2006/100/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 3.) a hasított sertések osztályozási módszerének Cipruson történő engedélyezéséről szóló 2005/7/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 215. számú dokumentummal történt)

38

  

2006/101/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 6.) a tagállamokban a 2006. év folyamán a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó felügyeleti programok végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 251. számú dokumentummal történt)

40

  

2006/102/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 7.) Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz 2006-ra nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 250. számú dokumentummal történt)

47

  

2006/103/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 14.) a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett küszöbértékek felülvizsgálatáról

52

  

2006/104/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 15.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett németországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 520. számú dokumentummal történt)

53

  

2006/105/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 15.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett magyarországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 526. számú dokumentummal történt)

59
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal