Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 10
49. évfolyam
2006. január 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 53/2006/EK rendelete (2006. január 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 54/2006/EK rendelete (2006. január 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 1. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 55/2006/EK rendelete (2006. január 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 1. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 56/2006/EK rendelete (2006. január 13.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 96. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

7

  

A Bizottság 57/2006/EK rendelete (2006. január 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 1. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

8

  

A Bizottság 58/2006/EK rendelete (2006. január 13.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 33. egyenkénti pályázati felhívásra

9

  

A Bizottság 59/2006/EK rendelete (2006. január 13.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 32. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

10

  

A Bizottság 60/2006/EK rendelete (2006. január 13.) a gabonaágazatban 2006. január 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

11

  

A Bizottság 61/2006/EK rendelete (2006. január 13.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2006. március 1. és május 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

14

 

*

A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/14/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 11.) a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének egyes lengyelországi hús-, tej- és halágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 6023. számú dokumentummal történt) (1)

66

  

2006/15/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló kérelemről (Choucroute d€™Alsace) [OFJ] (az értesítés a C(2006) 5. számú dokumentummal történt)

70

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2005. november 4-i 1811/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 291., 2005.11.5.)

72

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal