Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 3
49. évfolyam
2006. január 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 5/2006/EK rendelete (2006. január 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 6/2006/EK rendelete (2006. január 5.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a dihidrosztreptomicin, a tozilklóramid-nátrium és a Piceae turiones recentes extractum tekintetében történő módosításáról (1)

3

  

A Bizottság 7/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (alma)

6

  

A Bizottság 8/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a cukorágazatban 2006. január 6-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

7

  

A Bizottság 9/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 10/2006/EK rendelete (2006. január 5.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 16. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 11/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

12

  

A Bizottság 12/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

13

  

A Bizottság 13/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

14

  

A Bizottság 14/2006/EK rendelete (2006. január 5.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

15

  

A Bizottság 15/2006/EK rendelete (2006. január 5.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

17

  

A Bizottság 16/2006/EK rendelete (2006. január 5.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

18

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal