Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 328
48. évfolyam
2005. december 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2033/2005/EK rendelete (2005. december 8.) bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi termelői árának a 2006-os halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

1

  

A Bizottság 2034/2005/EK rendelete (2005. december 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 2035/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 2036/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (1)

13

 

*

A Bizottság 2037/2005/EK rendelete (2005. december 14.) egy, a kokcidiosztatikumok csoportjába tartozó takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról (1)

21

 

*

A Bizottság 2038/2005/EK rendelete (2005. december 14.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2006-os évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

27

 

*

A Bizottság 2039/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló 1238/95/EK rendelet módosításáról

33

 

*

A Bizottság 2040/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a sertéshúságazatra vonatkozó importszabályozás alkalmazási szabályainak a Bulgáriával és Romániával kötött Európa-megállapodások keretében történő megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 2041/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot felülvizsgált termelési becslésének, valamint az irányár ebből származó új, ideiglenes csökkentésének megállapításáról

44

 

*

A Bizottság 2042/2005/EK rendelete (2005. december 13.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

46

  

A Bizottság 2043/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

52

  

A Bizottság 2044/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom és alma)

54

  

A Bizottság 2045/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

57

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/901/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 12.) a Régiók Bizottsága egy belga tagjának kinevezéséről

59

  

2005/902/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2005. december 12.) a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének meghatározásáról

60

  

Bizottság

  

2005/903/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 13.) a veszélyes áruk közúti fuvarozására vonatkozó 94/55/EK irányelv értelmében bizonyos eltérések tagállamok általi elfogadásának engedélyezéséről szóló 2005/263/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3565. számú dokumentummal történt) (1)

62

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal