Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 316
48. évfolyam
2005. december 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1964/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a banánra vonatkozó vámtarifákról

1

  

A Bizottság 1965/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1966/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 2061/89/EGK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1967/2005/EK rendelete (2005. december 1.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

  

A Bizottság 1968/2005/EK rendelete (2005. december 1.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1969/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

11

  

A Bizottság 1970/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1971/2005/EK rendelete (2005. december 1.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/853/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. Franciaország egyes körzeteiben oltásra vagy ültetésre szánt szaporítóanyagának, amely ezeken a területeken az 1999/105/EK tanácsi irányelv értelmében felhasználásra alkalmatlan, a végfelhasználó részére történő forgalmazása Franciaország általi betiltása engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4534. számú dokumentummal történt)

14

  

2005/854/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének egyes lengyelországi hús-, tej- és halágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4595. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2005/855/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) a H5N1 altípus alá tartozó A típusú influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló 2005/734/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4687. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Bizottság 2005/629/EK határozata (2005. augusztus 26.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról (HL L 225., 2005.8.31.)

23

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal