Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 274
48. évfolyam
2005. október 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1706/2005/EK rendelete (2005. október 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1707/2005/EK rendelete (2005. október 18.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1708/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK rendelet módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 1709/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a 2004/2005-ös gazdasági évre a becsült olívaolaj-termelés és az előre kifizethető termelési támogatás egységenkénti összegének meghatározásáról

11

 

*

A Bizottság 1710/2005/EK rendelete (2005. október 19.) az azonos tulajdonságokkal rendelkező olívaolaj-termelőövezetek körülhatárolásáról szóló 2138/97/EK bizottsági rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1711/2005/EK rendelete (2005. október 19.) az olajbogyó-terméshozamoknak és olívaolaj-hozamoknak a 2004/2005-ös gazdasági évre történő meghatározásáról

57

  

A Bizottság 1712/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések módosításáról

75

  

A Bizottság 1713/2005/EK rendelete (2005. október 19.) az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekről és keveréktakarmányokról szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

77

  

A Bizottság 1714/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

78

  

A Bizottság 1715/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

80

  

A Bizottság 1716/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a 2005. október 20-tól alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

82

  

A Bizottság 1717/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a 2005. október 20-tól alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

84

  

A Bizottság 1718/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a gabona- és rizságazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

86

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/729/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. június 7.) a hollandiai túlzott hiány fennállásáról szóló 2005/136/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

89

  

2005/730/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a túlzott hiány fennállásáról Portugáliában

91

  

Bizottság

  

2005/731/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 17.) a vadon élő madarak madárinfluenzájának felügyeletére vonatkozó kiegészítő követelményekről (az értesítés a C(2005) 3877. számú dokumentummal történt) (1)

93

  

2005/732/EK

 

*

A Bizottság EK határozata (2005. október 17.) a tagállamok baromfik és vadon élő madarak madárinfluenza-fertőzöttségére vonatkozó 2005-ös felmérési programjai végrehajtásának jóváhagyásáról és az e programok végrehajtását szolgáló közösségi pénzügyi hozzájáruláshoz szükséges jelentési és támogathatósági szabályok meghatározásáról (az értesítés a C(2005) 3920 számú dokumentummal történt) (1)

95

  

2005/733/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 19.) Törökországban a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2005/705/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 4135. számú dokumentummal történt) (1)

102

  

2005/734/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 19.) a H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról (az értesítés a C(2005) 4163. számú dokumentummal történt) (1)

105

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal