Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 273
48. évfolyam
2005. október 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1699/2005/EK rendelete (2005. október 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1700/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1701/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1702/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom csemegeszőlő és alma)

9

  

A Bizottság 1703/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének - a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével - megállapításáról

12

  

A Bizottság 1704/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005. szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

14

  

A Bizottság 1705/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

16

 

*

A Bizottság 2005/67/EK irányelve (2005. október 18.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok alkalmassá tételük érdekében való típusjóváhagyására vonatkozóan a 86/298/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének, a 87/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról (1)

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/726/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 17.) a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló 2005/464/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3960. számú dokumentummal történt)

21

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/727/IB határozata (2005. október 12.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

25

 

*

A Tanács 2005/728/IB határozata (2005. október 12.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal