Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 263
48. évfolyam
2005. október 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1642/2005/EK rendelete (2005. október 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1643/2005/EK rendelete (2005. október 7.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 55/2005/EK pályázati eljárás meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 1644/2005/EK rendelete (2005. október 7.) a Franciaország lobogója alatt az Vb, VIaN (közösségi vizek) és VIb övezetben közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/691/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 7.) az Ausztria által a Bank Burgenland AG javára nyújtani kívánt C 44/03 (ex NN 158/01) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 1625. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2005/692/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 6.) a bizonyos harmadik országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 3704. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2005/693/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 6.) az Oroszországban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 3705. sz. dokumentummal történt) (1)

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 191. határozat 5. cikkével összhangban az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakról szóló, 2004. március 23-i 197. számú határozathoz (HL L 343., 2004.11.19.)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal