Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 109
48. évfolyam
2005. április 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/325/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 8.) a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól egyes fajok tekintetében történő mentesítéséről (az értesítés a C(2005) 525. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

Európai Központi Bank

  

2005/326/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. február 15.) az Európai Központi Bank egyes statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a nemzeti központi bankok monetáris és bankstatisztika terén történő statisztikai adatszolgáltatására vonatkozó eljárásokról szóló EKB/2003/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/4)

6

  

2005/327/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. február 17.) az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól (EKB/2005/5)

81

  

2005/328/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. március 11.) az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/6)

107

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal