Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 036
48. évfolyam
2005. február 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 210/2005/EK rendelete (2005. február 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/110/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) a Régiók Bizottsága egy dán teljes jogú tagjának kinevezéséről

3

  

2005/111/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) a Régiók Bizottsága egy magyar teljes jogú tagjának és három magyar póttagjának kinevezéséről

4

  

2005/112/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

6

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2005/113/EK

 
 

*

A Tagállamok kormányainak a Tanácsban ülésező képviselői által hozott határozat (2005. január 27.) az Európai Unió jövőjéről szóló konvent főtitkárának a Konvent finanszírozását szolgáló alap költségvetésének a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végrehajtása tekintetében fennálló felelőssége alól történő mentesítéséről

7

  

Bizottság

  

2005/114/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 7.) a Gramineae, a Medicago Sativa L. és a Beta vetőmagjain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK és a 2002/54/EK tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról

8

  

2005/115/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 7.) egyes gyümölcstermő növényfajok szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról

9

  

2005/116/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 8.) a Hosta Tratt. szaporítóanyagain a 98/56/EK tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról

10

  

2005/117/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 8.) a Prunus domestica szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján 2003-ban megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal