Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 336
47. évfolyam
2004. november 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1941/2004/EK rendelete (2004. november 2.) a többek között Tajvanról származó egyes elektronikus mérlegek (REM) behozatalára végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 2605/2000/EK tanácsi rendelet új exportőr felülvizsgálatának megszüntetéséről

1

 

*

A Tanács 1942/2004/EK rendelete (2004. november 2.) a Kínai Népköztársaságból származó okoumé rétegelt lemez behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint az ezen behozatalra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

4

  

A Bizottság 1943/2004/EK rendelete (2004. november 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 1944/2004/EK rendelete (2004. november 10.) a Kínai Népköztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek kvótái közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

15

  

A Bizottság 1945/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a banán behozatalára vonatkozó A/B és C vámkontingens keretében a nem hagyományos piaci szereplők által benyújtott allokációs kérelmekre 2005-ben alkalmazandó csökkentési százalékok megállapításáról

18

  

A Bizottság 1946/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a cukorágazatban 2004. november 12-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1947/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

21

  

A Bizottság 1948/2004/EK rendelete (2004. november 11.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 12. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

23

  

A Bizottság 1949/2004/EK rendelete (2004. november 11.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

24

  

A Bizottság 1950/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

32

  

A Bizottság 1951/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

34

  

A Bizottság 1952/2004/EK rendelete (2004. november 11.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

35

  

A Bizottság 1953/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

36

  

A Bizottság 1954/2004/EK rendelete (2004. november 11.) a cirok importjára a 238/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/758/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 2.) Ausztriának a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak egységesítéséről szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról

38

  

2004/759/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 2.) a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

40
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal