Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 310
47. évfolyam
2004. október 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1734/2004/EK rendelete (2004. október 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1735/2004/EK rendelete (2004. október 5.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/676/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatáról

9

  

2004/677/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) az Európai Védelmi Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról

64

  

Bizottság

  

2004/678/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 29.) a Cedrus libani és a Pinus brutia fajnak az 1999/105/EK tanácsi irányelv követelményeinek meg nem felelő vetőmagja és az e magból előállított ültetési anyag ideiglenes forgalomba hozatalának engedélyezése tekintetében a tagállamok felhatalmazásáról (az értesítés a B(2004) 3138. számú dokumentummal történt)

72

  

2004/679/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 5.) a tagállamok által 2004 során a baromfik és vadon élő madarak madárinfluenza-fertőzöttsége felmérési programjainak jóváhagyásáról és az e programok végrehajtását szolgáló közösségi pénzügyi hozzájáruláshoz szükséges jelentési és megfelelőségi szabályok meghatározásáról szóló 2004/630/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 3607. számú dokumentummal történt) (1)

75

  

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

*

Az EGSZB Működési Szabályzatának 2004. március 31-i plenáris ülésen jóváhagyott 2. módosított változata

77

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal