Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 291
47. évfolyam
2004. szeptember 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1594/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1595/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról

3

  

A Bizottság 1596/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/637/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 8.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2004. évi technikai cselekvési terv második szakaszának jóváhagyásáról (Az értesítés a B(2004) 3374. számú dokumentummal történt)

14

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/638/KKBP együttes fellépése (2004. szeptember 13.) az Európai Unió grúziai jogállami missziójáról, az EUJUST THEMIS-ről szóló 2004/523/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról

17
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal