Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 186
47. évfolyam
2004. május 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1010/2004/EK rendelete (2004. május 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1011/2004/EK rendelete (2004. május 24.) a kumulatív AKCS/TOT és EK/TOT származású cukorra, illetve cukor és kakaó keverékekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról a 2004. május hónapban benyújtott kérelmek alapján

3

  

A Bizottság 1012/2004/EK rendelete (2004. május 24.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

4

  

A Bizottság 1013/2004/EK rendelete (2004. május 24.) a gabona- és rizságazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

5

  

A Bizottság 1014/2004/EK rendelete (2004. május 24.) azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2004 májusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmeknek

8

  

A Bizottság 1015/2004/EK rendelete (2004. május 24.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal