Számunk szerzői

 

Anderle Ádám
történész
JATE, Szeged

Barát Erzsébet
nyelvész

JATE, Szeged

Csite András
tud. munkatárs
Politikai Tudományok
Intézete, Budapest

Czoch Gábor
történész
BKE, Budapest

Deák Ágnes
történész
JATE, Szeged

Gángó Gábor
történész
JATE, Szeged

Stephen Greenblatt
irodalomtörténész
USA

Hermann Róbert
hadtörténész
Hadtörténeti Intézet, Budapest

Hoffmann Zsuzsanna
ókortörténész
JATE, Szeged

Jánoska Antal
kártyagyűjtő kutató
Dunapack Rt., Budapest

Maciej Janowski
történész
Történettudományi Intézet, Varsó

Kiss Gábor Zoltán
egy. hallgató
JPTE, Pécs

Kőszeghy Miklós
ókortörténész
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Kövér György
történész
ELTE, Budapest

Maróti Egon
ókortörténész
JATE, Szeged

Miru György
történész
KLTE, Debrecen

Miskolczi Ambrus
történész
ELTE, Budapest

Nótári Tamás
egy. hallgató
JATE, Szeged

Pap József
Ph. D. hallgató
JPTE, Pécs

Sonkoly Gábor
történész
Teleki Intézet, Budapest

Szávai Ferenc
történész
BKE, Budapest

Urbán Aladár
történész
ELTE, Budapest

Völgyesi Orsolya
történész
MTA Irod. tud. Intézet, Budapest

A fordításokat Kertész Noémi és Novák György készítette.