Következő számunk tartalmából

 

FONT MÁRTA:
Orosz-magyar kapcsolatok a 12. században

HOMONNAI SAROLTA:
Egy angol követ a 14. századi Magyarországon

UNGVÁRY JENÕ:
A magyar honfoglalásról

SZEGFÛ LÁSZLÓ:
Szent Gellért teológiája

D. JOGNA-PRAT:
Egy politikai térség keresztény felépítése

PIERRE MONNET:
A középkori "patria" Németországból nézve: birodalmi és regionális tudat között

D. BARTHELEMY: A történelmi gondolkodás az ezredév körüli átalakulás korában

PIERRE NORA:
Az emlékezet helyei

K. HORVÁTH ZSOLT:
Az eltűnt emlékezet nyomában. Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia látképe

Beszélgetés D. Barthelemyvel az első európai ezredfordulóról