Urbán Aladár

Az osztrák kormány jegyzéke a magyar kormányhoz
 
János főherceg levele István nádorhoz közvetítő szerepéről
 

Az osztrák kormány jegyzéke, amely a horvát-magyar viszályban lehetségesnek tartja a semlegesség felmondását

4.

János főherceg újabb levele István nádorhoz a horvát-magyar viszály rendezéséről

Az osztrák minisztertanács válasza a magyar kormány július 4-i jegyzékére
 
Batthyány Doblhoff belügyminiszter állásfoglalását kéri a két kormány viszonyát illetően

 

Doblhoff belügyminiszter válasza Batthyány előző napon feltett kérdéseire
 
Doblhoff osztrák belügyminiszter válasza a Reichsratban elhangzott interpellációra Batthyány bécsi tárgyalásairól és a két kormány viszonyáról
 
 1. Lásd Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 340-359. (a továbbiakban: Urbán)

 2. Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867. Abteilung I. Die Ministerien des Revolutionsjahres 1848. Bearbeitet und eingeleitet von Thomas Kletečka. Wien, 1996. 192-193. (a továbbiakban: Die Protokolle)

 3. Kossuth Lajos Összes Munkái (a továbbiakban: KLÖM) XII. Kossuth Lajos az első felelős minisztériumban. S. a. r. Sinkovics István. Budapest, 1957. 160-161.

 4. A nádor és Széchenyi felterjesztését lásd OL Az 1848-49-es minisztériumok levéltára. H 2 Miniszterelnök elnöki iratai (Meln) 1848:478; Esterházy június 15-i jelentése: Meln 1848:512.

 5. A június 25-27-i ülésekre lásd Die Protokolle 477-492.

 6. János főhercegnek ugyanekkor Jellasicshoz intézett levelének fordítását közölte a Pesti Hírlap 1848. július 13-i száma.

 7. A július 18. és 21-i minisztertanácsi ülésekre lásd KLÖM XII. 186., 298., továbbá: Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. S. a. r. F. Kiss Erzsébet. Budapest, 1989. 55-58.

 8. KLÖM XII. 374-376. A kormány ugyancsak július 4-én a horvát kérdésről terjedelmes emlékiratot nyújtott át a nádornak, ami János főhercegnek a nádorhoz intézett és a minisztériumhoz továbbított levelére adott válasz; lásd KLÖM XII. 365-373. A semlegesség felmondását kilátásba helyező osztrák jegyzékkel július 4-én a Kossuth Hírlapja is foglalkozott; lásd KLÖM XII. 380-381.

 9. Lásd Die Protokolle 518-521. Kossuth reagálását lásd KLÖM XII. 398-399.

 10. KLÖM XII. 398-399., 636-638.

 11. Lásd Die Protokolle 543.

 12. OL H 21 Kossuth miniszteri iratai 213. sz. A levél arról is tudósít, hogy a főherceg csak tíz napig kíván Bécsben maradni, azt követően visszatér Frankfurtba.

 13. Meln 1848:424.

 14. Meln 1848:480.

 15. Lásd Urbán 429-435.

 16. Az interpelláció szövegének ismeretében a Kossuth Hírlapja arra augusztus 13-án reagált; lásd KLÖM XII. 716-720. Ugyanezen a napon a Pesti Hírlap vezércikkében Kemény Zsigmond ismertette Doblhoff válaszát.

 17. A Staatschrift terjedelmes szövegét ismertnek kell tételeznünk. Fordítását közölte a Pesti Hírlap 1848. szeptember 15-17. és 19. számában, a Kossuth Hírlapja 1848. szeptember 16-17. és 20. számában. Szövegét (a mellékletekkel együtt) közli: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. 1848-1849. S. a. r. Pap Dénes. Pest, 1868. I. 403-418.

 18. Kossuth augusztus 3-i beszédét lásd KLÖM XII. 670-675.