a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Archeometriai Műhely2008/1. szám

Tartalom

Cikkek, Articles

 • T. Biró Katalin :

  Abstract

  TIn the framework of the Ancient Charm Project (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancient-charm.neutroneu. net/ach), imaging potentials of non-destructive neutron analytical methods are evaluated for archaeological applications. Prior to working on real archaeological specimens, so-called 'black boxes' were constructed (and characterised) for tests of the various methods. This issue of Archaeometry Workshop is dedicated to the study of these experimental test objects on the basis of a workshop held in November 2007 at Sárospatak.


  Kivonat

  Az Ancient Charm Program keretében (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancient-charm.neutron-eu.net/ach), különféle neutron analitikai vizsgálatok képalkotási lehetőségeit vizsgáljuk a kulturális örökség körébe tartozó tárgyakon. Mielőtt a régészeti műtárgyakat vizsgálnánk, a különféle vizsgálatok lehetőségeinek felmérésére kísérleti tárgyakat, úgynevezett "fekete dobozokat" készítettünk, amelyeken a módszereket kipróbálhattuk. Az Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop jelen számát ezeknek a próbatestek a vizsgálatáról állítottuk össze, egy 2007. novemberében tartott kisebb konferencia (Sárospatak) anyagára alapozva.

 • Hajnal Zsuzsa :

  Abstract

  In the framework of the Ancient Charm Project (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancientcharm. neutron-eu.net/ach), imaging potentials of non-destructive neutron analytical methods are evaluated for archaeological applications. Prior to working on real archaeological specimens, so-called 'black boxes' were constructed (and characterised) for tests of the various methods. This paper is about the planning of the test boxes.


  Kivonat

  Az Ancient Charm Program keretében (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancientcharm. neutron-eu.net/ach), különféle neutron analitikai vizsgálatok képalkotási lehetőségeit vizsgáljuk a kulturális örökség körébe tartozó tárgyakon. Mielőtt a régészeti műtárgyakat vizsgálnánk, a különféle vizsgálatok lehetőségeinek felmérésére kísérleti tárgyakat, úgynevezett "fekete dobozokat" készítettünk, amelyeken a módszereket kipróbálhattuk. Az alábbi cikk a próbatestek tervezéséről szól.


  KEYWORDS: NEUTRON BASED IMAGING ANALYSIS, EXPERIMENT PLANNING


  KULCSSZAVAK: NEUTRON ALAPÚ KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK, KÍSÉRLETEK, TERVEZÉS

 • Dúzs Krisztina :

  Abstract

  In the framework of the Ancient Charm Project (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancientcharm. neutron-eu.net/ach), imaging potentials of non-destructive neutron analytical methods are evaluated for archaeological applications. Prior to working on real archaeological specimens, so-called 'black boxes' were constructed (and characterised) for tests of the various methods. This paper is about the construction of these test boxes as realised by the team of the Hungarian National Museum.


  Kivonat

  Az Ancient Charm Program keretében (Analysis Neutron Techniques: new Cultural Heritage ancientcharm. neutron-eu.net/ach), különféle neutron kulturális örökség körébe tartozó tárgyakon. vizsgálatok lehetőségeinek felmérésére kísérleti amelyeken a módszereket kipróbálhattuk. Az készült próbatestek előállítását mutatja be.


  KEYWORDS: NEUTRON BASED IMAGING ANALYSIS, EXPERIMENTS


  KULCSSZAVAK: NEUTRON ALAPÚ KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK, KÍSÉRLETEK

 • Armin Kirfel :

  Abstract

  In the framework of the Ancient Charm Project (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancientcharm. neutron-eu.net/ach), imaging potentials of non-destructive neutron analytical methods are evaluated for archaeological applications. Prior to working on real archaeological specimens, so-called 'black boxes' were constructed (and characterised) for tests of the various methods. This paper is about the construction of these test boxes as realised by the Bonn University team.


  Kivonat

  Az Ancient Charm Program keretében (Analysis by Neutron resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques: new Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, http://ancientcharm. neutron-eu.net/ach), különféle neutron analitikai vizsgálatok képalkotási lehetőségeit vizsgáljuk a kulturális örökség körébe tartozó tárgyakon. Mielőtt a régészeti műtárgyakat vizsgálnánk, a különféle vizsgálatok lehetőségeinek felmérésére kísérleti tárgyakat, úgynevezett "fekete dobozokat" készítettünk, amelyeken a módszereket kipróbálhattuk. Az alábbi cikk a Bonni Egyetemen készült próbatestek előállítását mutatja be.


  KEYWORDS: NEUTRON BASED IMAGING ANALYSIS, EXPERIMENTS


  KULCSSZAVAK: NEUTRON ALAPÚ KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK, KÍSÉRLETEK

 • Petra Kudejova :

  Abstract

  The Ancient Charm project binds together archaeologists and neutron scientists. Their shared goal is a development of new neutron-based imaging techniques for non-destructive investigation of valuable archaeological objects, while the objects are treated with the highest precautions. One of the tasks of the Ancient Charm project was an analysis of test objects – so called ‘Black Boxes’ prepared by the archaeologist for the initial development phase of the new neutron-imaging techniques. Since such a development is a challenging task, we decided to use well established imaging methods first: With the help of the neutron resp. X-ray radiography and tomography, we were able to find out and define the shapes and forms of the unknown objects inside of the black boxes. Provided with these pieces of information, the new neutron imaging methods can be positioned to the spots of interest within the black boxes and make the measurements. The overview of the neutron and X-ray radiography and tomography of the black boxes is presented in this article.


  Kivonat

  Az Ancient Charm projekt összeköti a régészeket és a neutronokkal foglalkozó természettudományos szakembereket. Együtt törekszenek új, neutron alapú képalkotási technikák kifejlesztésére értékes régészeti tárgyak roncsolásmentes vizsgálata céljából. A kutatások során a tárgyakat a legnagyobb elővigyázatossággal kezeljük Vizsgálatukat megelőzően próbatesteket, úgynevezett fekete dobozokat (‘Black Boxes’) vizsgálunk, amelyeket a régészek tervei szerint készítettek a vizsgálati módszerek lehetőségeinek kipróbálására. Elsőként a jól ismert és már hagyományosnak tekinthető képalkotási technikákat használtunk a tárgyak belsejének felderítésére, mégpedig röntgen és neutron tomográfiát. Ezek segítségével észlelhető és meghatározható a fekete dobozok belsejében rejlő ismeretlen elemek körvonala és formái. Ezekre az ismeretekre alapozva eredményesen alkalmazhatók az új neutron analitikai módszerek, mert a fekete dobozon belül pontosan lehet pozícionálni a vizsgálandó területeket. A cikkben a röntgen- és neutron tomográfia rövid összefoglalását és a kísérletsorozatban elért eredményeinket mutatjuk be.


  KEYWORDS: NEUTRON BASED IMAGING ANALYSIS, TOMOGRAPHY


  KULCSSZAVAK: NEUTRON ALAPÚ KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK, TOMOGRÁFIA

 • Kis Zoltán ,
  Belgya T. ,
  Szentmiklósi L. ,
  Kasztovszky Zs. ,
  Petra Kudejova ,
  R. Schulze :

  Abstract

  The aim of the ‘Ancient Charm’ project is to combine Neutron Tomography (NT), Prompt Gamma Activation Analysis (PGAA), Time-of-flight Neutron Diffraction (TOF-ND), Neutron Resonance Capture Analysis (NRCA) and Neutron Resonance Transmission (NRT) in order to generate 3D images of the elemental and phase compositions of complex museum objects. For the development and benchmark of the combined methods, complex test samples, so called ‘black boxes’, were constructed and then analysed by the different techniques. These test objects are sealed iron or aluminium-walled cubes of 40 and 50 mm edge lengths, respectively, containing 2D or 3D arrangements of materials relevant to the compositions of archaeological samples. The Prompt Gamma Activation Imaging (PGAI) is a new terminology – introduced in the AC project – for determining the compositions of small volumes within the sample by scanning. The experimental results obtained from PGAI on boxes investigated at Budapest Neutron Centre (BNC, Hungary) are reported.


  Kivonat

  Az EU FP6 Ancient Charm projekt fő célkitűzése összetett, értékes műtárgyak elemeloszlásának, fázisszerkezetének háromdimenziós, roncsolásmentes feltérképezése neutronos analitikai módszerek kombinálásával: neutrontomográfia (NT), prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA), repülésiidő neutrondiffrakció, neutron-rezonanciabefogás analízis (NRCA) és neutron-rezonanciatranszmisszió (NRT). A kombinált módszerek fejlesztéséhez és teszteléséhez ún. fekete dobozok készültek, amelyek vas ill. alumínium falú próbatestek, belsejükben régészeti szempontból fontosnak tartott anyagok komplex elrendezésével. A prompt-gamma aktivációs leképezés (PGAI) egy új terminológia; olyan 3D-s elemösszetétel vizsgálatot jelent, amelynek során keskeny neutronnyalábbal a minta kis térfogategységeit lépésenként elemezzük. Jelen cikk a Budapesti Neutron Centrumban a fekete dobozokon végzett PGAI vizsgálatok eredményeit mutatja be.


  KEYWORDS: PROMPT GAMMA ACTIVATION IMAGING, NEUTRON, 3D ELEMENT MAPPING, ANCIENT CHARM


  KULCSSZAVAK: PROMPT-GAMMA AKTIVÁCIÓS LEKÉPEZÉS, NEUTRON, 3D ELEMTÉRKÉP, ANCIENT CHARM

 • Giulia Festa ,
  W. Kockelmann ,
  A. Kirfel :
  Neutron Diffraction Analysis of ’Black Boxes’61en [557.72 kB - PDF]EPA-00846-00012-0070

  Abstract

  The Ancient Charm project addresses several aspects of neutron analyses of archaeological materials, with the specific aim to developing neutron activation and neutron diffraction into imaging methods. One of the central techniques is element determination by Neutron Resonant Capture Analysis (NRCA), besides the more established Prompt Gamma Activation Analysis (PGAA). Neutron diffraction is another technique employed in this project, for mapping the spatial distribution of crystallographic phases in a sample. Ancient Charm provides the prospect of combining several of these analytical neutron methods with neutron radiography in order to obtain a comprehensive characterisation of the interior of an artefact. This paper reports on neutron diffraction results on 17 of so-called ‘Black Boxes’, closed cubes containing geometrical arrangements of materials such as metals, minerals, ceramics, and organic matter. The measurements were carried out at the pulse neutron source ISIS at the Rutherford Appleton Laboratory in the United Kingdom. The aim of this ‘Black Box’ study was to identify strengths and weaknesses of neutron diffraction for analysing archaeological objects and to develop a best practice for a combined use of analysis methods for different combinations of materials.


  Kivonat

  Az Ancient Charm program keretében a régészeti leletanyag neutronfizikai alapokon történő vizsgálatának számos lehetőségét próbáljuk ki, a neutron analitikai vizsgálatok (aktivációs analízis, diffrakció) képalkotási lehetőségeinek gyakorlati kifejlesztésére. Az egyik legfontosabb technika a Neutron Rezonancia Befogási Vizsgálat (NRCA), a másik, már jobban kidolgozott eljárás a Prompt Gamma Aktivációs Vizsgálat (PGAA). A neutron diffrakció olyan eljárás, amelyet a projekt keretében arra alkalmazunk hogy feltérképezzük a minta belsejében kijelölt területek fázisösszetételét. Az Ancient Charm program lehetőséget ad többféle neutron alapú analitikai módszer együttes alkalmazására, neutron radiográfiával kiegészítve, hogy a műtárgy belsejének összetételéről részletes ismereteket szerezhessünk. Ebben a cikkben 17 kísérleti próbatest, ún. ‘fekete doboz’ neutron diffrakciós vizsgálatáról számolunk be. A zárt próbatestekben különféle fémeket, ásványokat, kerámiát és szerves anyagot helyeztek el, szimulálva geometriailag kontrollált körülmények között a tényleges régészeti leletekben előforduló vegyes összetételű tárgyakat. A vizsgálatokat a Rutherford Appleton Laboratory (Nagy- Britannia) ISIS nevű neutron forrásánál vizsgáltuk. A ‘fekete dobozok’ vizsgálatának célja az volt, hegy megismerjük a neutron diffrakciós vizsgálatok lehetőségeit, előnyeit és hátrányait, régészeti tárgyak vizsgálatára és kifejlesszünk egy eredményes módszertant a különböző vizsgálatok együttes alkalmazására.


  KEYWORDS: NEUTRON BASED IMAGING ANALYSIS, EXPERIMENTS, NEUTRON DIFFRACTION


  KULCSSZAVAK: NEUTRON ALAPÚ KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK, KÍSÉRLETEK, NEUTRON DIFFRAKCIÓ

Közlemények / Other communications

Melléklet / Appendix

Papers presented on the occasion of the ’Black Box’ meeting, Sárospatak in the framework of the Ancient Charm project