Életműfürt

Kocsár Miklós 85. születésnapjára

Szerző: Olsvay Endre
Lapszám: 2018 december

Bő másfél évtizede megbíztak, hogy úgynevezett nagyinterjút készítsek Kocsár Miklóssal. Nem volt ünnepi apropó: az akkor még létező Hungarian Music Quarterly lapjain rendre jelentek meg prominens zeneszerzőinket bemutató beszélgetések - életre szóló élmény-tapasztalat és megtiszteltetés volt számomra, hogy ezek közül (épp) tizenkettőt jegyezhettem. Az egyik legkülönlegesebb feladat volt Kocsár Miklóssal leülni ilyes eszmecserére - fokozott, de jóleső izgalom, pontosabban izgatott várakozás kerített hatalmába: mégiscsak konzis tanáromat tisztelhetem benne, kinek óráit nem fakuló emlékként idézem föl azóta is; kitől a „nagybetűs szakma" nélkülözhetetlen technikai alapjait elsajátíthattam.

Kell-e mondanom: igen barátságos légkörben, gördülékenyen zajlott az interjút célzó, tartalmas közel két óra. Nem is önmagában ezért elevenítem föl ezt az eseményt, hanem mert a búcsúzáskor Kocsár tanár úr teljesen váratlanul, mégis magától értetődő kedvességgel egy szatyornyi házi termesztésű szőlővel ajándékozott meg. Utóbb ezt majszolgatván szinte újra átéltem a délután perceit, beszélgetésünk témáit.

Most, 2018-ban továbbszőve e képzettársítást: az étvágygerjesztő, jóízű szőlőszemek szedegetése a megtermett fürtökről nemde ahhoz hasonló, mint amikor egy bőven termő, sokoldalú-sokágú muzsikusi-alkotói életpályát vesz szemügyre az ünneplő? (Szőlőfürt, mint a zeneszerzői életmű jelképe - nem túl merész ötlet, mi több, blaszfémia evvel élni? Bízom benne: nem, ha gazdag szüret jellemzi mindkettőt.)

Nagy ez az életműfürt, a Kocsár Miklósé - ott aranylanak a tanári hivatás-munkásság szőlőszemei, amott a színházi, illetve filmben járatos ember érett, telt „golyócskái". Nagy, ínycsiklandó bogyók jelzik a kóruskomponista Japánig s azon is túl szárnyaló reputációját, de nem takarják el a hangszeres vagy az egyházi zenét alkotó duzzadt szőlőszemeket. No és a keveset, de találóan, igazul szóló, megnyilvánuló zenész gondolkodó, közéletben nem frontvonalban elkopó bölcs ember? Stílszerűen a fürt túlsó felének zamatos termései.

Szőlőszemeink ízlelgetése helyett írhattam volna közhelyszerű gondolatot: „85 év! Tekintélyt parancsoló életkor s életmű!" - ámde nem a közhelyesség érvényteleníti leginkább e mondatot, hanem az, hogy Kocsár Miklós maga sohasem parancsoló, offenzív személyiség; zenéje, habitusa jó értelemben vett tekintélyét nem imperatívusszal vívta ki, hanem szelíd-szilárd egyértelműséggel. Az iránta érzett tisztelet pillér, amelyre támaszkodni lehet s megbízni benne.

Kedves Tanár Úr, a minap személyesen is koccintottunk, ahol ilyen hosszan nyilván nem is szólhattam volna, így ezt a kis eszmefuttatást, tekintse őszinte jókívánságaim folytatásának.

És Isten éltesse!Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.