Hosokawa és tanítványai

A nemzetközi zeneszerző-mesterkurzus zárókoncertje

Szerző: Ozsvárt Viktória
Lapszám: 2017 január

November közepén a Budapest Music Center adott otthont az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány szervezésében létrejött ötnapos nemzetközi zeneszerző workshopnak. Önmagában az a körülmény, hogy a résztvevők nem egyetlen, hanem két professzor vezetésével gyarapíthatták tudásukat, még nem lett volna különlegesség. De mivel az egyik mester Eötvös Péter, a másik pedig a japán zeneszerzés egyik legismertebb alakja, Toshio Hosokawa volt, a kurzus markánsan különböző világok találkozását ígérte. A résztvevők egymástól gyökereikben eltérő kultúrák értékeinek találkozásából nyerhettek inspirációt, a Nyugat és Kelet művészetének és filozófiájának egységbe olvasztásán töprenghettek el. A keleti filozófiák mélyebb megismeréséből nyert élmények gondolkodásra, átértékelésre ösztönző hatását emelte ki Balogh Máté, akit az est háziasszonya, Becze Szilvia a kurzuson szerzett tapasztalatairól kérdezett. Eötvös és Hosokawa tanári attitűdjéről szólva Balogh kiemelte, hogy míg Eötvös az elhangzott műveket elsősorban gyakorlati oldalról, az előadhatóság, a kívánt kifejezés elérhetőségének szemszögéből közelítette meg, addig Hosokawa észrevételei inkább a kompozíciók egészének üzenetére, a zenei anyag spirituális tartalmára vonatkoztak.

A workshop a BMC nagytermében megrendezett hangversennyel zárult, melynek programja a különböző szemléletmódok találkozása által létrejött termékeny kettőség jegyében fogant. Az első félidőben a mesterkurzus résztvevőinek kompozícióiból hangzott el válogatás, a spanyol Francisco José Dominguez és a tajvani Liu Wi-Chih művei mellett a hazai színeket az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány 2015-ös ösztöndíjasa, Balogh Máté képviselte. A második részt Toshio Hosokawa három műve töltötte ki. Az estén   a THReNSeMBLe művészei (Nagy Judit, Ángela Calvo Rios, Osztosits Eszter, Bartek Zsolt, Kiss Péter, Nevelő János, Tornyai Péter, Zétényi Tamás) működtek közre: mindannyian a kortárs zene elhivatott, avatott és sokat tapasztalt képviselői. Az együttest vezető Horváth Balázs szavaiból megtudhattuk, hogy a kurzus munkafolyamatában is hatékony együttműködés alakult ki az előadók és a zeneszerzők között.

 Toshio Hosokawa  és Horváth Balázs - Felvégi Andrea felvétele

A záróhangversenyen elsőként Dominguez fuvolára, klarinétra, hegedűre, csellóra, zongorára és ütőhangszerekre írt műve, a Four Sketches hangzott el. A kompozíció négy tételének elrendezése klasszikus előképeket sejtetett: a nyitótétel után scherzo, majd meditatív lassú, és végül gyors tempójú finálé következett. A dallamvonalak szándékolt elnagyoltsága, a pontos rajzolat helyett a felvázolt irányok gesztusszerű érzékeltetése mintegy az alakuló zenei gondolatokat tükrözte. Balogh Máté Quartet pour la fin de jam című műve kifejezetten erre a mesterkurzusra készült, a záróhangversenyen ősbemutatóként hangzott el. A kompozíció anyagainak lassú megszületése, a folyamatok ki- és átalakulása a később Hosokawa műveiben is tapasztalható, más mértékkel mért időkezelést vetítette előre. Mindezt ötvözve a mondhatni lehető legnyugatibb műfaj, a jazz zenei megoldásaival, sőt olykor az örömzenélés spontaneitásának érzetével. Liu Wei-Chih Deliriumában a különleges hangszeres effektek mellett az emberi hang bevonása, a sóhajtások, kiáltások kavargása rendkívül erős képszerűséggel bírt, helyenként a távol-keleti horrorfilmek dermesztő feszültségét öntötte hangokba.

A szünet után a három Hosokawa-kompozíció révén ugyan csupán ízelítőt kaphattunk a komponista zenei világából, bizonyos általános jellemzők mégis nyilvánvalónak tűntek. Az alapvetően másfajta időérzékelés teret enged a felszínről a mélybe pillantani. Az egyértelmű dallamépítkezés helyett a gesztusok fontosságának hangsúlyozása a műveket sajátosan megfoghatatlan, és épp ezért sokféleképpen értelmezhető érzelmi töltettel ruházza fel. A Trio és az őt követő Vertical Time Study I esetében műfaji hovatartozással kapcsolatos kérdéseket vetett fel, hogy a három-három játékost foglalkoztató kompozíciókhoz Horváth Balázs irányítóként csatlakozott. Az estét záró kompozíció, a Drawing szövetében a kilégzés és a belégzés folyamatainak során imitációs szakaszok tünedeztek fel. A Hosokawa műveiben az este folyamán többször hangsúlyozott spirituális tartalom kétségkívül létezik, ráadásul megragadó és különleges, de teljesértékű átéléséhez megfelelő lelkiállapot, és kitartó koncentráció szükséges. November 16. - BMC. Rendező: BMC }

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.