Művek bontakozóban

Balogh Máté Gergely Bachtól Bor vitézig

Szerző: Hollós Máté
Lapszám: 2014 április

- Balogh Máté Gergely Bachot kommentál. Nem szavakkal, hanem a zenéjével, Juan Pablo Bautista Cano fiatal spanyol zongorista felkérésére. Első rátekintésre nem látom a kapcsolatot a háromszólamú invenciók és a te Sinfoniai címmel írt tételeid között. Miként válnak azok mégis kommentárrá?

- A zongorista nagyon egylényegűnek tartotta a Bach-invenciókat, s mint ilyeneket, nem találta kellően dinamikusnak egymás után végigjátszani. Azt kérte, írjak olyan tételeket, amelyek működhetnek két Bach-invenció között. Nem biztos, hogy az általam most írt 15 tétel önmagában ciklikusan megállná a helyét. Mindet az előző és következő invenció figyelembevételével azok közé helyezendően írtam. Próbáltam azokat a formai arányokat követni, amelyek a darabjaimat megelőző invenciókban vannak. Én is elnevezek valamit témának, de inkább ritmusképletet, s az segít a kompozíció folyamatának  megteremtésében. Bach módjára próbálom ezeket átalakítani: augmentálom, diminuálom, szünettel indítom. Nem alkalmazok idézetet, egy kivétellel: a D- és az Esz-dúr közé olyasmit illesztek, ami az Esz-dúrt meghatározó ostinato ritmikájához kötődik: ez az invenció hatalmába vonja a kommentáromat.

- Hangnemileg kötődsz a Bach-darabokhoz?

- A tételeim elején és végén igen. A kapcsolódásokra külön ügyeltem. Az Esz-darab előtti tételem ráadásul attacca kapcsolódik a Bach-invencióhoz.

- A te zenéddel együtt már ciklikusan egyben eljátszhatók az invenciók?

- Igen, remélem, létrejön egy nagy formájú mű, melyet Bachhal közösen írtunk.

- Amikor valaki először szerepel e rovatban, bemutatkozással szoktuk kezdeni. Ha már a Bachhoz kötődő darabodba vágtunk: szerettél stílusgyakorlatot írni a tanulmányaid során?

- Stílusa válogatta. Bachokat szerettem írni, elmélyülést kíván. Couperin például nem annyira vonzott.

- Az ellenpont műfajai közelebb álltak hozzád?

- Vidovszky László mondta egyszer, hogy saját zenémben is kontrapunktikusan gondolkodom. Tény: Bach mellett Palestrinát szerettem a legjobban gyakorlatokban leképezni.

- Melyik zeneszerzés-tanítási modellhez vonzódol: a stílusgyakorlatos „akadémikushoz", vagy a jelen időre koncentrálóhoz?

- A hazai: arany középút. Zeneakadémiai ötödévesként épp Triesztben vagyok ösztöndíjas: ott a tízéves zeneszerzés-tanulmány alatt csak stílusgyakorlatokat íratnak, a végén zárthelyiként egy kétkórusos Gabrieli-motettát. Külföldi mesterkurzuson viszont találkoztam olyan PhD-re készülő fiatal amerikai komponistával, aki Mahlernek még a nevét sem ismerte.

- Díjaidról még nem ejtettünk szót.

- Szerencsére egyre több lehetőség van versenyeken indulni, de ebben a számomra igazán vonzó az, hogy ha döntőbe jut a darab, megszólalhat, s egy nagyobb apparátusú műnél ez különösen fontos tapasztalat.

- Most mutatják be a FUGÁ-ban Örkény dilemmája című, két-két női és férfi prózai szereplőre, valamint ensemble-ra írt kompozíciódat. Ebből az idézetből indul ki: „Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr?" Milyen viszonyt teremtesz hangjaid és a szöveg között?

- A szöveget kivetítjük, vagy ahol ez nem megy, kézbe adjuk. Húszévesen találkoztam csak Örkény Tótékjával, amelyből ez az idézet származik. A Fábri-film elején is vetítik, s ott eleinte viccesen hangzik. A film ¾-énél - az Örkénynél eredetileg folyamatos - folytatást is kiírják: És olyan erőhatalom van-e, mely egy emberrel az utolsó morzsáig megetethetné ember voltát? Van? Nincs? Van? Fogas kérdés! Innen véresen komollyá válik. Érdekelt, hogyan illusztrálhatom a kígyó-képet a zenében. S hogyan fejezhetem ki, hogy ami egy bizonyos jelentést hordozott, idővel megváltoztatja azt? Létrehoztam egy zenei anyagot, amelyet meghallgatunk. Aztán újra, de egyszerre elölről és hátulról - így felére rövidül. Majd az új anyagot elölről és hátulról - ismét feleződik. Azáltal, hogy az ismétlődő anyag fölé egy másik kerül, akár önmaga fordítva, megváltozik a jelentése. Az okozott nehézséget, hogy a végén hosszú szünet maradjon, amibe nem tapsolnak bele. Ezt a zenei anyag olyan ismétlésével érem el, amelyből egyre több hangot hagyok ki.

- Ez a „kígyónyi űr"... Szóljunk még Maláj pantum című kórusodról, amelyben a négy szólam két-két énekese csak hangzókat énekel, s ugyanúgy ensemble jelleggel, ahogy a csatlakozó hangszeresek játszanak.

- Arany János Bor vitéz balladájára épül, amelyben az egyik versszak 2. és 4. sora a következőnek az 1. és 3. sorává válik, ezáltal ugyanannak más jelentése lesz. Ilyen retorikai kapcsolat gyakran a zenében is adódik, elég ha Bach VIII. contrapunctusának téma­­alakulásaira gon­-
dolunk. A hangzókat kiválasztottam, és sajátos zenei gesztust kölcsönöztem nekik. Elsősorban tehát a vers struktúrája, nem pedig a szöveg tartalma érdekelt. Ez lesz egyik diplomadarabom. }

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.