Némaság és énekbeszéd – Monyók Ildikóról

Szerző: Király Csaba
Lapszám: 2012 szeptember

  

Monyók Ildikó - Felvégi Andrea felvétele

 

Az 1968-as a „Ki mit tud?" országos   televíziós vetélkedő versmondó kategóriájának egyik díjazottjaként, majd népszerű táncdalénekesként befutó Monyók Ildikó felfelé ívelő karrierjét 1982-ben bekövetkezett autóbuszbalesete hirtelen törte ketté.

Járását, beszéd-, írás- és olvasáskészségét teljesen elveszítette. Lábadozása során hatalmas lelki erővel, évekig tartó küzdelemmel és a transzcendentális meditáció segítségével tanult meg kommunikálni a körülötte lévő világgal. Örökké szomjazta a békét és a szeretet. Isten „szelepeként" nyitotta meg a szeretet csatornáit és azon keresztül tartotta a kapcsolatot a transzcendentális közeg és a világ között.

Balesete után néhány évvel ismerkedett meg Kurtág Györggyel, aki megírta számára a Samuel Beckett verse alapján készült Mi is a szó című, szóló énekhang(ok)ra, pianínóra és kamaraegyüttesre, illetve énekhangra és pianínóra (op. 30 a és b) szánt megrendítő erejű művét, mely a későbbiekben Ildikó életét nagyban meghatározta.

Néhány évvel a darab 1991-es bécsi ősbemutatója után - melyen Abbado vezényelt és Kurtág zongorázott -, Gyuri bácsi megkért, hogy vegyem pártfogásomba Ildikót, és tanítsam be neki a művet. Ezzel indult a nagy feladat, s egyben közös sorsvállalás: hosszú időszak, tizenöt évre szóló felelősség. A darabbal bejártuk Európa leghíresebb hangversenytermeit, részt vehettünk a legrangosabb hazai és európai fesztiválokon, sőt még Japánba is eljutottunk.

A készülődést a koncertre Ildikó már több héttel a fellépés előtt megkezdte. Meditálás, szigorú étrend (ez része volt mindennapjainak), rendszeres és alapos próbák, majd eljött a hangverseny napja. Egy rongyos öltözetben megjelenő nő a színpadon önmagában is különleges jelenség volt. A taps után síri csend következett. Minden előadás előtt némaság a színpadon - elmélyülés, meditálás, koncentrálás. Azután felmorajlott az első drámai sforzato hosszan tartó, fájdalmas, fortissimo hangtömeggel, majd kisvártatva elindult a küzdelem a szavak kimondásáért. Énekbeszéd - szavak, szótöredékek, közöttük iszonyatos erejű kohézió. Küzdelem a létért, harc a folytatásért, minden további szóért, szótagért.

„Mi - is - a - szó - hi-á- ba-va-ló hi-á-ba-va-ló-nak - hoz-nak - hoz - mi - is - a - szó - hi-á-ba-va-ló et-től hi-á-ba-va-ló - mind-et-től a-dott hi-á-ba-va-ló ad-va mind-et-től lát-ni-va-ló"...

A próbákon kívül nagyon sokat gyakoroltunk a szerző jelenlétében is. Gyuri bácsi óriási kifejező erővel mutatta meg a darab egyes részleteit. Egyszerűség, alázat, bölcsesség, muzsikusi zsenialitás sugárzott belőle. Zenéjével nemcsak a kifejezést, hanem az élni akarást is tanította. Monyók Kurtágtól merített, neki köszönhette küzdelmes életének több-kevesebb sikereit. Többször hallottam Ildikótól: „Gyuri megmutatta nekem az élet értelmét! Csodálatos lélek!"

Az egyik főpróbán Gyuri bácsi hirtelen hasra vágta magát a színpadon és kúszó-mászó mozdulattal illusztrálta, magyarázta, hogyan képzeli el két hang között a feszültséget, a továbblépést, a küzdést a következő hang(ok)ért. „Ha nem halsz meg érte, nem ér semmit az egész" - erről szólt az intelem.

Vége a koncertnek. Síri csönd, senki sem tapsol. Csönd a mű megszólalása előtt és a vége után... Majd a remekmű hangulatától, hangélményétől, mély mondanivalójától megmámorosodott közönség tapsviharban tör ki.

Kevés az olyan színésztehetség, akinek jó hallása van, sőt atonális környezetben is tisztán és kifejezően tud énekelni. Kevés az olyan énekes, aki azon túl, hogy akkordtámaszték hiányában tisztán intonál, teljesen azonosulni tud a mű mondanivalójával, és ki tudja fejezni a lényegét. Monyók Ildikóban egyesült a kettő.

Egy sorsában kettétört embert segíthettem. Megláthattam azokat a küzdelmeket, kudarcokat és sikereket, amelyeket nemcsak a neki szánt Kurtág-műben, hanem a mindennapokban is meg kellett élnie. Gyötrődései ellenére át tudta adni magát az élet apróbb örömeinek is, lépésről lépésre érezhető fejlődése az ő szintjéhez képest a csodával volt egyenlő.

Madách téri lakásában látszólagos rendetlenség fogadott. A látható káosz ellenére érezhető béke és szeretet illata járta be kis kuckóját. És életének kisugárzását mindenki megtapasztalhatta, akivel kapcsolatban állt. Megrázó, beteljesületlen sors. Amikor az orvosa azt mondta, nem énekelhet többé, végleg megpecsételődött a pályafutása. De hitét, lelkesedését ezután sem veszítette el.

64 évesen érte a halál.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.