Muzsika 2003. április, 46. évfolyam, 4. szám, 3. oldal
Hollós Máté:
"Nem vagyok elég öreg ahhoz, hogy ne újítsak"
Beszélgetés a 70 éves Láng Istvánnal
 

- Láng István pályájára tekintve a zeneszerzőről, a tanárról és a közéleti emberről együttesen kell beszélnünk. Ugye ezt a hármasságot egységben éled meg?
- Olyannyira, hogy kiegészíteném a képet a színházi emberével is: tizennyolc boldog évet töltöttem az Állami Bábszínházban, amikor az világhírű és műfajában meghatározó erejű volt, s ezen eredmények elérésében én is részt vállaltam. Az említett hármasságot-négyességet valóban nem elválaszthatónak, sőt nagyon is egybefonódónak érzem. A folyamat persze a zeneszerzéssel kezdődött, de már utolsó növendékévemben a Színművészeti Főiskolán tanársegédeskedtem. S noha olyan rendezőosztályokkal is kapcsolatba kerültem, amelyekbe - hogy csak már elhunytakat említsek - Kapás Dezső, Sík Ferenc, Pethes György járt, meg néhány jeles színészosztállyal is összehozott a sors, egy idő után úgy éreztem, az ottani zongorakísérést abba kell hagynom. A tanítás később a Bábszínház stúdiójában folytatódott, majd 1973-tól a Zeneakadémián teljesedett ki, ahol kezdetben partitúraolvasást és transzponálást tanítottam zenetudós, zeneszerző és karvezető növendékeknek. Amikor pedig Maros Rudolf nyugalomba vonult, megkaptam a fúvós kamarazenét, amivel immár huszonhat éve foglalkozom.
- S mikor éreztél kedvet először a zeneszerzéshez?
- Tizennégy évesen kezdtem komponálgatni, de abbahagytam, mert zongorista és karmester akartam lenni. Az előbbivel elkéstem, a háború okozta kihagyás behozhatatlannak bizonyult. Ambrózy Béla, akinél magánúton tanultam, megkérdezte, nem szoktam-e komponálni. Amikor bevallottam, hogy néhány éve abbahagytam, elkérte néhány kottámat, majd a következő órán átküldött a XV. terembe, Viski János tanár úrhoz, mondván, megmutatta neki a darabokat, s Viski hajlandó velem foglalkozni. Az osztályban, amelybe kerültem, többen elvégezték már az összhangzattant: Almásy László, aki zongoraművészként vált ismertté, Kúp Gyula, aki a cappella misét hozott fölvételire, s aki 1956-ban eltűnt előlünk, valamint Borgulya András. Én meg csak akkor kezdtem tanulni az összhangzattant.
- Hogyan kerültél kapcsolatba a színházi világgal?
- Sokat jártam színházba, nyaranta pedig filmbeli statisztálással kerestem a kenyerem. Egyszer egy ott szereplő kolléga kísérőzene írására kért. '56-ban a Nádasdy Kálmán rendezőosztályába járt Turián György kért egy másikat, amelyet meg is mutattam Nádasdynak. Épp Büchner Woyzeckjéről folyt a szó, amiről a növendékek vajmi keveset tudtak. Megjegyeztem: Berg a Wozzeckben néhány ügyes húzást hajtott végre. Nádasdy felcsattant: "Ügyes? Zseniális!" Majd hozzátette: járjak be az óráira. Ott tanultam meg, mi a színház. 1960-ban azonban éreztem, újítanom kell. Ugyanígy álltam fel 1984-ben a Bábszínházban, noha ott más volt a helyzet: látszott, hogy nem lesz úgy folytatható a munka, ahogyan addig vittük. Még visszahívtak konzultációra Shakespeare Viharjához, ami a színházi évad legjobb előadása lett...
- Ha jól érzem, van különbség a között, ahogyan '60-ban, illetve '84-ben a távozás mellett döntöttél. Az előbbi egy evolúciós folyamat része volt, az utóbbitól keserűen váltál meg.
- Voltak elképzeléseim a színház megújítását illetően. Hiszen mi Weberntől az elektronikus zenén át Ligetiig olyasmiket játszottunk sorozatban, amiket akkor Magyarországon más nem vagy csak alig.
- A Bábszínházban töltött éveid a Szilágyi Dezső, Bródy Vera, Szőnyi Kató, Koós Iván és mások nevével fémjelzett aranykorra esnek. Mondhatjuk-e, hogy e zseniális bábos csapat zenei ízlését te formáltad?
- Én is hozzájárultam, hogy olyanná váljék, amilyen lett. Amikor Lendvay Kamilló örökébe odakerültem, ők már túl voltak Ránki Pomádé királyán, amit érthetetlen módon sohasem újítottak föl, valamint a Petruskán és A fából faragott királyfin. A tovább vezető útban segítettem. Darabokat kutattam föl - például Brecht-Weill közös opuszát, A kispolgár hét főbűnét -, s ezek egy része kedvet ébresztett a bábosokban. Megmutattam Ligeti Aventures-jét, és egy héttel később Szilágyi behozta a forgatókönyvet! Ha előfordult csapatmunka az életemben, ez az volt. Beszélgettünk, részt vettem a próbákon, s ez termékenyítően hatott.
- Ha zeneszerző-iskoláról esik szó, mindig Farkas Ferenc neve kerül reflektorfénybe. Milyen volt Viskinél tanulni?
- Nem tudok elég hálás lenni Viskinek, hogy fölvett, s nem dobott ki az első év végén. Akkor néhányan jelest kaptak, én jót, a többiektől megváltak. Viski szigorú volt, de türelmes. Meg tudta tanítani a szakmát. Nagy mennyiséget követelt. Invencióból például 15-15 két- és háromszólamút íratott, abból 12 két- és 7 vagy 8 háromszólamút el is készítettem. Aztán valahogy elromlott ez a viszony. Egymástól függetlenül mozgolódni kezdtünk, s csak az év végén derült ki számunkra, hogy néhányan el akarunk menni Viskitől. Borgulya, Kúp és én Szabó Ferencet választottuk. Mindennek ellenére Viskinek nagy köszönettel tartozom. S milyen kitűnő növendékei voltak: Lendvay, Soproni. Erjedő időszak volt amúgy is '56 tavasza, amikor Maros Rudolf lakásán addig tiltott új zenei irányzatokkal tágítottuk horizontunkat. Farkas és Szervánszky iskolája egészen más volt.
- Viski a mennyiségben hitt?
- Egyrészt, másrészt pedig követelte, hogy feltétlenül komponáljunk valamit, hétről hétre. A klasszikus formatant saját kompozícióba építtette. Egyedül vonósnégyest nem engedett írni, s a variációs formának sem örült.
- Soha nem gondoltál arra, hogy zeneszerzést taníts?
- Nem. Amiről eddig sosem beszéltem: Kovács Dénes rektorként érintőlegesen megkérdezett, nem kívánnék-e zeneszerzést tanítani. A leghatározottabban mondtam nemet. Később külföldi kurzusokon elemeztem ugyan darabokat, de sohasem éreztem, hogy a komponálás fortélyait át tudnám adni. A kamarazene-tanítás viszont sok-sok gyönyörűséget szerzett.
- Hogyan lettél a fúvós kamarazene specialistája?
- Tanítottam hegedű-zongora szonátapárt is, ha úgy hozta az élet, de minthogy Maros Rudolf helyét foglaltam el, amikor ő 1977-ben elhagyta a Zeneakadémiát, az ő növendékeit örököltem. Addigra megannyi fúvós szóló- és kamaraművet írtam már, tehát otthon voltam ebben a világban. Saját darabjaimat jól meg tudtam tanítani a fúvós kollégáknak, márpedig a saját kompozíció megtanítása a legnehezebb feladat. Így keletkezett a bizalom. Egyébként vágyam volt Maros utódlása, erre kértem is őt. Gondot az oktatás megszervezése okozott: eleinte olykor hiába vártam a növendékeket, de ez hamar megváltozott.
- A magyar kamarazene-tanítás legendáiról sok szó esik. Mondhatjuk, hogy a fúvós kamarazene-oktatásnak olyan legendás alakja vagy, mint a vonósé-zongorásé Weiner, Waldbauer, Mihály vagy Kurtág?
- Nem velem kezdődött a fúvós kamarazene-tanítás. Valamennyit Weiner is végzett e téren, majd Dávid Gyula, Maros következett, végül én jöttem a sorban. Szerencsére ma már többen tanítják a tárgyat, gyönyörű eredménnyel. Így nem lehetek élő legenda, csak arra büszke, hogy a Zeneakadémia 127 éve alatt Weinerrel másodmagam vagyok, aki úgy tanított kamarazenét, hogy maga pódiumon sosem állt. Sőt soha nem látogattam kamarazene-órákat sem. Legenda? Hány olyan hallgatóm volt, aki elment tőlem, és másnál kivirágzott, s hány olyan, aki mástól jött át hozzám! De hány olyan is, aki elment és később visszajött! Ez is csapatmunka, elsősorban a főtárgyat oktató tanár kollégákkal.
- El-eltávolodunk a zeneszerzéstől, holott mégiscsak az a fő foglalkozásod. Persze nem taxatív felsorolást tartanék munkásságodból, mely szerencsére közismert. Ha ívet kellene rajzolnod a pályádról, milyen hatásokat emelnél ki, és azokra milyen válaszaidat?
- Minden hatott rám - mondanám szívesen, de nem volna igaz, hiszen nem is ismerek mindent. 1958-as varsói kitekintésem alapjaiban változtatta meg addigi elképzelésemet a zenéről. Lassan dolgoztam föl ezt magamban, mert nem vettem részt semmilyen külföldi kurzuson. 1963-ban jutottam csak el Darmstadtba, amit már nem éltem meg oly csodaként, mint korábban Varsót. Bezzeg a másik résztvevő, a nálam jóval fiatalabb Eötvös Péter... Megkapott a hangszínek differenciáltsága, a nem klasszikus módon való formálás. Hét szimfóniámnak mindegyike más forma. S hát a variáció: amit egyik tanárom sem tanított, nagyon fontossá vált. Írtam négytémás variációt két darabomban is. A nagybőgőt leszámítva minden hangszernek szántam szólóművet. Nagyon érdekelt a zenés színház: diplomamunkámat, a Pathelin mestert az Operaház mutatta be. A körülmények és saját érdeklődésem együttes hatására azonban nem a hagyományos, hanem a tévéopera vált területemmé. Nem tudok elég hálás lenni Bánki Lászlónak és Szinetár Miklósnak azért, hogy hármat is írhattam e műfajban, mindben valami újat találva ki. A gyáva című operám pedig több évtizedes hányattatás után rádióoperaként találta meg igazi helyét. Lám, az ember nem tervezhet meg mindent, a szembejövő kérdőjelre kell válaszolni tudnia. S az operák mellett ott van három egyfelvonásos balettem: a Hiperbola, a Csillagra törők Eck Imrével, valamint a Mario és a varázsló.
- Érdekes lenne egyszer egy olyan előadás, amelyen Mario-baletted Vajda János azonos című operájával párban kerülne színre.
- Ez is megvalósult volna, ha nincs "szemléletváltás" a tévében, Bánki ugyanis tervbe vette. De akkor átjavítanám a Mariómat.
- Sok kortársad többé vagy kevésbé megélte az utóbbi másfél évtizedben, hogy akár korábbi önmagával való meghasonlás nélkül is szembefordult egykori modernségével, és megérintette a posztmodern. Mintha téged elkerült volna e problematika.
- A dolgozószobából hozom a hírt: nem került el. De nemet mondtam a kísértésre. Nem szólok meg senkit, akit stilárisan megváltoztattak az idők, sem volt évfolyamtársat, sem nálam fiatalabbakat, sem Pendereckit, az első nagy pálfordulót. Engem ez a változás nem vonzott, amit eddig csináltam, azt akarom jobban. S ha visszatekintek negyven évre, nem az a benyomásom, hogy egyhelyben topogtam.
- Beszéltünk színpadi művekről, szimfóniákról, érintettük tekintélyes kamarazenei életművedet. De mintha a dal és a kórusmű kevésbé vonzott volna.
- Van Három zenekari dal Orbán Ottó verseire és három Lorca-dalom 1960-ból, amelyeket Sziklay Erikának írtam. Mindannyian neki köszönhetjük a vokalitás vonzerejét. Egy idősebb kolléga régen rosszallóan mondta: ha nem volna Sziklay Erika, nem lenne ez az egész. Hálásan felelhettük: csakugyan. Irodalmi estekhez is komponáltam dalt. És hát kamarakantátáimat hadd állítsam szembe szavaiddal. A Laudate hominem "Sok van, mi csodálatos..." görög kötődését, a József Attila- és a KZ-tárgyú Pilinszky-kantátát - ez utóbbival 1971-ben úttörő voltam. Ágh István- és Beney Zsuzsa-szöveghez is nyúltam, mert mindig fontosnak tartottam a kortársak megzenésítését. Első kórusművemet - Az új Istent - a Honvéd Férfikarnak Tóth Árpád-versre írtam. De a hatvanas évek első felében még sok más költőt is megzenésítettem, csak ezek a karművek - annak ellenére, hogy ugyanazt a zenei gondolkodásmódot képviselik, mint elismert kóruskomponista kollégáink alkotásai - nincsenek forgalomban.
- Egyre gyarapszik elektroakusztikus ouvre öd.
- Nem vagyok elég öreg ahhoz, hogy ne újítsak. 1958-ban cikkben javasoltam elektroakusztikus zenei stúdió felállítását. A minisztérium osztályvezetője megfeddett: nem azért küldtük magát Varsóba, hogy ilyeneket írjon - és két évig nem állt velem szóba. Kísérőzenékben próbálkoztam vele, de utáltam a szalagvagdosást. Majd Maros Miklós jóvoltából a stockholmi stúdióban 1974-ben megvalósult egy zsengém. A Rádió stúdiójának légköre Szigetitől Sugárig, Horváth István hangmérnöktől az EAR Együttes előadóiig: termékenyítő. Nagyon örülök, hogy 70. születésnapi szerzői estem is ezt a repertoáromat szólaltatja meg!
- Végül érintsük közéleti tevékenységedet, amely önálló elemzés tárgya lehetne. A nyolcvanas évek végével önként vonultál vissza, holott dokumentumok igazolják, milyen progresszív szerepet játszottál főtitkárságod során, tehát okod a gesztusra nem volt. Ha visszagondolsz funkciód idejére, a paternalizmus idillje jelenik meg előtted vagy épp a harc a hatalommal?
- Arany Jánossal szólva: "Sosem kiabáltam, csak a fölsőséggel". Ezt könnyen megtehettem, mivel két feltételem volt a Magyar Zeneművészek Szövetsége főtitkársága elfogadásához (hiszen az némiképp kinevezés is volt): az egyik személyi feltétel - nem akartam valakivel együtt dolgozni (ezt teljesítették) -, a másik pedig az, hogy társadalmi munkában végezzem. Kaptam is jó néhány revíziót, mi lehet az én üzletem abban, hogy a főiskolai docensének megfelelő fizetést nem veszem föl. Ez azonban jelentékeny függetlenséget adott nekem. Amikor 1990-ben a Szövetség átalakult Magyar Zenei Tanáccsá, olyan helyzetet teremtettem, hogy engem még jelölni se lehessen semmilyen funkcióra, sőt egyéni tagnak sem. Csébfalvi Éva, akiről nem tudok elegendő meleg szót ejteni sokéves együttmunkálkodásunk után, döbbenten kérdezte: mi lesz most? Befejeztem - mondtam. Akkor még három évem hátra volt a Nemzetközi Zenei Tanács végrehajtó bizottságában, ahová titkos szavazással választottak meg ellenszavazat nélkül, néhány tartózkodással. (Már amikor harmadjára választottak meg a Szövetség főtitkárául, akkor is titkos szavazást kértem és ellenjelölt állítását.) A húsz év alatt törekedtem a politikai és főleg a művészi többszálúság elfogadtatására, ám a kilencvenes évek harcaihoz már nem volt kedvem. Azért még segítettem Durkóéknak a Zeneműkiadó privatizációja körüli küzdelmükben. Közéleti érdeklődésem nem csökkent, a rádióban tízegynéhány jegyzetben vetettem föl a zenei életet érintő fontos kérdéseket, de az én koromban funkciót már nem kell vállalni.
- Dokumentumokban lapozgatva döbbenten látom, hogy a Bartók Szeminárium létesítését te javasoltad.
- Azt olyannyira "elfelejtették", hogy már az elsőnek a megnyitójára is csak egy nappal előtte hívtak meg.
- Választott tisztséged volt az Új Zene Nemzetközi Társaságában (ISCM) is, sőt nevedhez fűződik az egyetlen alkalom, amikor a szervezet a Zenei Világnapot és közgyűlését Budapest rendezte.
- Az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának, melynek 1960-tól voltunk tagja, 1981. évi közgyűlésére kaptunk 6 millió forintot, amiből egymilliót megtakarítottunk. Ezt az összeget a Tavaszi Fesztivál segítsége feldúsította, így tarthattuk meg az eseményt.
- Fiatal hetvenéves vagy, energiád töretlen. Kizárod a közéleti visszatérést?
- Én hajdan magasra jutottam, nincs ilyen igényem. Részvételt vállalok, funkciót nem. Nincs már kedvem harcot vívni stupid emberekkel. Neked mondjam?... Energiával valóban jól állok: az óráimon a hallgatóim előbb fáradnak ki, mint én.


Felvégi Andrea felvételei