Muzsika 2001. április, 44. évfolyam, 4. szám, 19. oldal
Somfai László:
Szabó Miklós köszöntése
 

Serkenj fel lantos,
Pendítsd citerádat,
Indítsd ékesen
Vígságos nótádat

Kedves Miklós!

70. születésnapodon tisztelettel és szeretettel köszöntelek sokadmagammal. Nem titkoltan egy cseppnyi bizonytalansággal teszem. Mert vajon minek örülnél Te, aki a hangversenyeid utáni gratulációt fogadva is rendszerint zavarban vagy, s énekeseidre hárítod a dicséretet? Ki mondja most a laudálást? Több generációnyi, seregnyi növedékeid egyike? Régi híveid valamelyike? A köszöntés akaratlanul is egyoldalú lesz: valamennyien egy-egy szeletét ismerjük csupán életed munkájának.
Élve a lantos jogával, ha már tisztesség-tenni előállottam, most legalább elmondom, amit szemtől szemben aligha hagynál végigmondani. Túl gyorsan változó világunkban nekem Szabó Miklós a jó szigor szimbóluma, akire munkám során többször gondolok, mint hinné. Azé az okos szigoré, amely a fontos dolgokban holtig tartó kíváncsiságból, ám a járt út elhagyását csak jó indokkal vállaló józanságból ered. Mondhatnék rá számos példát, de talán megteszi az a három, amelyet a pálya egy-egy pontján közelebbről láthattam, alkalmanként meg is vitathattam Szabó Miklóssal.
Az egyik a huszonhét Bartók-kórus interpretációjának esete. Feledhetetlen hangversenyélményeim közé tartozik az a Semmelweis utcai kamaratermi est, amelyen először hallottam ciklusszerű előadásban a huszonhét Bartókot a győri leányokkal (mellesleg a Falun is megszólalt, Szabó Miklós volt növendékének és máig odaadó hívének-kollégájának, Komlós Katalinnak pompás zongorázásával). Akkor és ott többen úgy gondoltuk, hogy Andor Ilona számunkra klasszikus előadása után itt valami döntően új született: fölé emelkedve a karéneklés hagyományainak, a huszonhét kórus a legnagyobb Bartók-zenék testvérdarabja lett, az instrumentális, absztrakt mesterművek egyenrangú társa. Abban az előadásban a motivika és a ritmika legapróbb részletei éppoly plasztikussá váltak, mint Bartók bármelyik vonósnégyesében. Sőt a gyermek- és női karokkal tulajdonképpen kulcsot kaptunk a nagy hangszeres művek jobb megértéséhez. Hiszen a kórusok szövegeinek és a kapcsolódó zenei szimbólumoknak teljes katalógusa valósággal affektustant kínált az instrumentális Bartók-zene újrafelfedezéséhez. A fiatal Szabó Miklós eme excellálása ma is tetemre hívható: a Hungaroton Bartók-összkiadásába 1968-ban az ő tolmácsolását választották az akkori szerkesztők, akiknek első lemezeire maga Kodály is rábólintott.
Tudvalévő, hogy Szabó Miklós bekerülhetne a rekordok könyvébe, mert a komoly zene berkeiben a legnagyobb sztár-virtuózoknak is ritkán adatik meg, hogy a repertoár egyik ékkövét pályájuk során négyszer vegyék hanglemezre. Ő a huszonhét Bartókot 1968 után 1983-ban és 1995-ben ismét Győri Leánykarával, 1989-ben egy lyoni együttessel rögzítette hanglemezre. Amiért mindezt szóba hozom: a művészi koncepció állandóságának és mégis szüntelen változásának tanulmányozására keresve is nehezen találnék jobb példát. Nem csak a Győri Leánykar újul meg évről évre, karnagyuk is másként látja ma már a kórushangzás ideálját, bátrabban és oldottabban beszélteti a zeneszerzőt. Közben persze kiadta a huszonhét kórus javított kottáját; áttanulmányozta a darabok szerzői kéziratait; könyvet és kötetfejezeteket írt Bartók kóruszenéjéről; külföldön és itthon konferencia-előadásokat tart - nála többet erről a témáról senki nem tud.
A hangzásideál kérdése legyen a második példa. Szabó Miklós természetesen jó iskolából jött (ámbár emlékeim szerint már diplomahangversenyén más volt az ő tolmácsolása, mint ugyancsak Vásárhelyi-növendék legjobb kollégáié), ahol az a cappella kórus egyfajta vox humana-orgonaként, eszményien kiegyenlített hangzással szólt. Azután kisebbfajta forradalom zajlott le Európa előadóművészetében. Nem csupán történeti hitele okán, hanem a polifóniát szebben bemutatni tudó hangzásáért, polgárjogot nyert a fiú-plusz-férfi vegyeskar, a falzett-plusz-férfi-kar, a kis létszámú, sőt egy-szólam-egy-énekes előadás, az a cappella mellett a hangszeres megtámasztással kevert hangzás is. Szabó Miklós mindezt pontosan látta; külföldi vendégtanításain végigjárta a legjobb műhelyeket, megvásárolta a legkülönfélébb lemezeket, elolvasta a friss irodalmat, de a régi alapmunkákat is. Nagyon sokat tanult belőlük, és énekeseivel ma nem úgy dolgozik, mint pályája elején. De nem váltott kórust, nem cserélte fel a maga női karát vegyeskarra, nem akart semmiféle mozgalom élére állni. Azt vállalta, hogy a repertoár egy viszonylag szerény fejezetében munkálkodik, profik helyett muzsikusjelöltekkel, akik azonban tűzbe mennek érte és maximalista ideáiért.
A harmadikként kínálkozó példa természetesen a Győri Leánykarhoz való hűség kérdése. Szigorú tanár úrként mindig a legszebb zenét, a legnehezebbet kínálja fel lányainak, legyen bár szó Palestrina vagy Lassus ciklusairól, Mozart vagy Haydn öszszes kánonjáról, Michael Haydn egyházi zenéjéről, Schubertről és Lisztről, a 20. századi magyarokról, akár bemutató előadásokról is. Valamennyi a zene egyik legpuritánabb fajtájából, hiszen az egynemű karra írott mű meglehetős ritkaság. A csapat évente cserélődik, végzősök mennek, elsősök jönnek. Egész évadon át dolgoznak, nemegyszer csupán egyetlen előadás esélyével. Szabó Miklós olyan szellemi, énekesi, erőnléti próbának veti alá ezeket a muzsikusjelölteket, ami a profi zenészt megfutamodásra késztetné. (Hányszor csodáltam, hogy a szerző szándéka szerinti szvitekbe szedett Bartók-sorozat másodpercnyi attacca tételkapcsolásait egyáltalán kibírták a győri leányok!) Aki kiállja nála a próbát, annak van esélye. Aki vele tanulta az összhangzattant Győrött, nyugodtan felsőbb osztályba léphet. Aki vele elemezte végig Stravinsky Sacre-ját vagy Bartók Concertóját a Zeneakadémia zeneelmélet-óráin, valóban ismeri a darabot.
Hetven év után sem biztos, jól tette-e Szabó Miklós, hogy nem akart nagyobb dobogóra állni, s hogy nem vállalta éppen annak tanítását, aminek nagymestere. Ámbár talán éppen ezért a szigorú szerénységéért szeretjük, és kérjük a Mihálynapi köszöntő szép soraival:

Áldd meg, Úristen,
E háznak gazdáját,
Segítsd mindenben
Ő igaz szándékát