Muzsika 2001. február, 44. évfolyam, 2. szám, 1. oldal
Csébfalvi Éva:
Legánÿ Dénes
 

Május 14-én lett volna 36 éves. Zeneelmélet-tanári diplomáját 1987-ben, zongoraművész-tanári diplomáját 1989-ben, zeneszerzői diplomáját 1991-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 1999-ben már fúvós karnagyi okleveléllel is rendelkezett, de vonzották a kórusvezetői feladatok is. 1986 óta 16 díjat nyert hazai és nemzetközi zeneszerzői versenyeken. Önálló- és kamarakoncertek előadóművésze, tudományos és pedagógiai konferenciák előadója volt itthon és külföldön (Európa, Tajvan, Észak-Amerika). Tanított a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában, ahol 1993-1996-ig igazgatóhelyettes volt, majd rövid ideig a budapesti Lajtha László zeneiskola igazgatói feladatait is ellátta. 1997-ben lett a Magyar Zenei Tanács munkatársa, majd művészeti és pedagógiai tanácsadója. Magasszintű idegennyelv-tudása és célratörő tárgyalókészsége révén rövidesen széleskörű külföldi kapcsolatokra tett szert. 1998-tól az EAS (Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusik) kooptált tagjává választották. Kiemelt feladatot vállalt a szervezet 2000. május 4-7-ig Budapesten tartott nemzetközi konferenciájának rendezésében. A Magyar Zenei Tanács Zenei Információs Központja által 2000 júniusában Budapesten rendezett IAMIC (Zenei Információs Központok Nemzetközi Szövetsége) éves közgyűlése és jubileumi konferenciája alkalmával a nemzetközi szövetség összekötői hálózatának vezetőjévé választotta. Megbízást kapott az ISME (International Society for Music Education) magyar képviseletére és 2000 júliusában előadást tartott annak kanadai világkonferenciáján.
Legánÿ Dénes a Zeneszerzők Egyesületének tagja volt, rendszeresen részt vállalt annak információs szolgáltatásában. Pedagógiai tevékenységének és kíváló menedzseri tehetségének köszönhetően a Magyar Zenetanárok Társasága tavalyi közgyűlésén az egyesült főtitkárává választotta. A Magyar Zeneiskolák Szövetségében is fontos funkciót töltött be.
Vonzották a kihívások. Lelkesen kapcsolódott bele minden új kezdeményezésbe, és rövid idő alatt elnyerte az aktuális közösség bizalmát és elismerését. Sokoldalú érdeklődésére példa, hogy a számítógépnek a zenepedagógusok szolgálatába való állításával is foglalkozott, járta az országot, előadásokat tartva a zeneiskolai tanároknak. Nem riadt vissza az aprólékos munkát igénylő kutatásoktól sem. Nemrég a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának megbízásából Dohnányi Ernő életútjának követésére vállalkozott. Állandóan képezte magát és rendkívül megnyerő módon építette emberi kapcsolatait itthoni és külföldi kollegáival egyaránt.
2000. december 20-án autóbaleset áldozata lett. Távozásával mérhetetlen űrt hagyott maga után.