Muzsika 2000. október, 43. évfolyam, 10. szám, 29. oldal
Mesterházi Máté:
Európa ifjú klasszisai
Berlin új nyári fesztiválja: young.euro.classic
 

"Mindenki, aki hallott már ilyen hangversenyt, megerősítheti, hogy az ifjúsági zenekarok különös varázzsal hatnak a közönségre - írja a Der Tagesspiegel című berlini napilap fesztiválmellékletében Dieter Rexroth, a Berlini Rádiózenekarok és -kórusok intendánsa. - Mi ennek a varázslatnak az oka? Talán a fiatalok látványa, ahogyan az életteliség sajátosan látható módon párosul bennük a koncentrációval. De talán az is, hogy az általuk tanúsított fegyelem és perfekcionizmus egyszerűen elképesztő. Mert még a legnehezebb kompozíciók is mesterükre találnak ezekben az ifjú emberekben. S minél kevésbé érezzük magától értetődőnek a művészettel s a saját szakmájukkal szembeni felelősség e rendkívül magas fokát, az annál inkább elbűvöl minket."
Dieter Rexroth egyike azoknak, akik a legtöbb ötlettel járultak hozzá a régi-új német főváros vadonatúj fesztiváljához, az európai ifjúsági szimfonikus zenekarokat felvonultató, young.euro.classic nevű eseménysorozathoz. Az "új évezred első nyarát e lenyűgöző városban ünneppé tenni" hivatott fesztivál védnökei: Eberhard Diepgen, Berlin főpolgármestere; Nicole Fontaine, az Európai Parlament elnöknője; Viviane Reding, az oktatási és kulturális ügyekért felelős európai bizottság tagja, valamint Václav Havel, a Cseh Köztársaság elnöke. A young.euro.classic művészeti tanácsadó testületében olyan nagyságok foglalnak helyet, mint Daniel Barenboim, Hans Werner Henze, Kent Nagano és Msztyiszlav Rosztropovics. Ami azonban még náluk is érdekesebb: ez az impozáns seregszemle kizárólag magánkezdeményezésből és - igen alacsonynak számító, egységes jegyárak mellett - elsősorban privát pénzekből jött létre. A főpartnerek: a BMW Group és a Deutsche Klassenlotterie (vagyis a német "Szerencsejáték Rt."...); további segítők: Berlin Főváros Kulturális Alapja, a Berlini Ünnepi Játékok Kft., a Nemzeti Ifjúsági Zenekarok Európai Szövetsége (EFNYO), a Németországi Jeunesses Musicales, valamint az ARD.
A szervezőket is meglepő, élénk közönségérdeklődés mellett négy héten át húsz ifjúsági zenekar lépett föl a nevezetes Gendarmenmarkton álló, "régi-új" Schauspielhaus (ma: "Konzerthaus") díszes-klasszicista - bár a Honecker-rezsim építészei által meglehetősen romantikussá (értsd: visszhangossá) "visszaálmodott" - nagytermében; ezek az együttesek részint nemzeti zenekarként képviselték hazájukat - nyugat-európai államokat, Cseh- és Magyarországot, valamint Izraelt -, részint olyan jól ismert, nemzetközi társulatok voltak, mint amilyen a Jeunesses Musicales Világzenekar, a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar vagy az Európai Unió Ifjúsági Zenekara. A karmesterek között - fiatal és még éppen hogy csak ismert nevek mellett - olyan jelentős alakokkal is találkozni lehetett, mint Pierre Boulez, Sian Edwards, Jesus Lopez Cobos, Lothar Zagrosek vagy Vladimir Ashkenazy.
A young.euro.classic fesztivál deklarált célja, hogy hidakat verjen: hidakat az egyesült Európa nemzetei között, hidakat zenei hagyományok között, és végül hidakat generációk között is. Ennek jegyében a hangversenyek műsorát kizárólag 20. századi kompozíciók alkották, mi több: minden zenekarnak be kellett mutatnia egy kifejezetten általa megrendelt, kortárs darabot - úgymond immáron a 21. század művét... A Héja Domonkos vezényelte Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar koncertjén ősbemutatóként feltüntetett, valójában (mint arról utólag értesültem) idehaza már elhangzott opuszt Vajda János írta, és ez kicsit meg is határozta az est viszonylagosan hagyományos karakterét. Titanic ...azért a víz az úr - szól Vajda mintegy negyedórás művének címe, s az alapötlet, a szerző megfogalmazásában, akár érdekesnek is tűnhet: mert, mint arról a Titanic utolsó éjszakájának minden túlélője megemlékezik, a hajó zenekara a végső pillanatig játszott... Csakhogy amit hallottunk, az nem az alkalmazott zenével való stílusjáték, hanem maga is "alkalmazott" zene: szomorkásan moll tónusúra pingált nosztalgia-hajó, amely az északi tengerek helyett valahol a Ravel, Gershwin, no meg Petrovics Emil alkotta Bermuda-háromszögben tévelyeg... Kétségtelen, hogy mesterségbeli szempontból jól megcsinált Vajda-mű a Titanic, a filmzenénél magasabb rangra azonban sajnos a végéhez mintegy rekviemként hozzászőtt, imitált Bach-imitáció sem emeli. (Megjegyzem: a fesztivál kortárs kompozícióit elbíráló, majd ezek közül egyet a Diepgen főpolgármester által alapított zeneszerzői díjra fölterjesztő, tíztagú közönségzsűrinek - s főképp az azt vezető, ifjú zenetudós hölgynek - nem lehetett könnyű dolga: hiszen például Vajda ul-tra-dicionális munkáját olyan művekkel kellett összevetnie, mint amilyen Giorgio Battistelli Etűd a "lassúság fölfedezésé"-ből című darabja - az olasz esten -, vagy például Magnus Lindberg rendkívül jól és érdekesen hangzó, tiszta kvintekre épülő Cantigasa - a finn Sibelius Academy Symphony Orchestra hangversenyén. (Lapzárta után érkezett, egyelőre nem hivatalos információ szerint a közönségdíjat Lindberg darabja nyerte el. - A szerk.) Ez utóbbi, általam is hallott koncerten egyébként még egy kortárs darab csendült föl: a finn estet vezénylő és ráadásul falstaffi temperamentummal kommentáló Leif Segerstam 9. (!), Látomások a Määr-tónál melléknevű, kéthegedűs versenye, amelyet kevésbé a pedagógiai célzat s a pszeudo-aleatorikus komponálásmód avatott élménnyé, mint inkább a karzat bal és jobb oldalán fellépő, a zenekar fölött hol "sárkányként", hol "lepkeként" lebegő - a tuttistákkal és egymással is dialogizáló -, ifjú szólista fivérpár: Jaakko és Pekka Kuusisto. Hallottam azután számomra nem éppen emlékezetes kortárs darabokat is: Wim Henderickx Raga II-jét, a Peter Rundel vezényelte, belga Jonge Filharmonie/Jeune Philharmonie estjén - mely mű olyannyira nem emlékezetes, hogy már nem is emlékszem rá -; továbbá - a német Bundesjugendorchester hangversenyén - Peter Ruzicka Utóhang, tükör zenekarra című darabját, amelyben frissen elkészült, jövőre Drezdában bemutatandó Paul Celan-operájának zenekari passzázsait idézi vissza a jó nevű komponista, "utóhangként" kissé mahleresen, "előhangként" viszont - s ami azt illeti, ez a rosszabbik eset - eléggé "ruzickásan"... E két faux pas-t utóbb mindkét zenekar egy-egy 2. szimfóniával tette jóvá; a belgák kegyeletből, pechükre, Kurt Weillt választották - szörnyen rossz darab ez 1934-ből, de legalább ott elviselhető, ahol Weill nem másra akart hasonlítani, csak önmagára; ezzel szemben a nagyszerű Gerd Albrecht vezényelte, pompás Szövetségi Ifjúsági Zenekar valóban emlékezetes Brahms-Másodikat produkált!
A magyar est középső számaként Bartók 3. zongoraversenye hangzott fel Jandó Jenő kiváló szólójával - a publikum elismerését Jandó olyan ráadással köszönte meg, amelyet megindultság nélkül még a fanyarul száraz berliniek sem hallgathattak: Este a székelyeknél... Végül - szünet után - a hagyományosságra való ítéltetettség monumentuma, Sosztakovics 1937-ben komponált, végtelenül szomorú és végtelenül zseniális 5. szimfóniája következett. Héja Domonkos és hét éve alapított zenekarának érett teljesítményét a young.euro.classic közönsége hangos ovációval jutalmazta. (Persze ne feledjük: hét évi együttlét nagy előnyt jelenthet más, "csak" főiskolai zenekarokkal szemben!) Nincs is okunk föltételezni, hogy ugyanez az együttes más programmal két nappal később, a Hannoveri Világkiállítás - Kőrösi Orsolya helyettes államtitkár által megnyitott - magyar kulturális hetén kisebb sikert aratott volna.
További két sajátosságot érdemes még megemlíteni a young.euro.classic fesztivál hangversenyeiről. Vélhetőleg az egység, az összetartozás jeleként, de nyilván a vendéglátók iránti gesztusból, meg amolyan bemelegítő próba gyanánt is, minden koncert elején föl kellett hangoznia - az éppen fellépő zenekar négy trombitásának előadásában - Mauricio Kagel Fanfárjaiból (1993) az első két tételnek. Ugyancsak a fesztivál ünnepi jellegét növelte, hogy mindegyik estet a német gazdasági-művészeti közélet egy-egy jeles személyisége - a hangverseny úgynevezett "keresztapja/-anyja" - vezette be, hoszszabb-rövidebb (többnyire azonban inkább hosszabb) megnyitó beszéddel. Egy hét tapasztalata alapján mondhatom: nekünk, magyaroknak szerencsénk volt. A mi "keresztanyánk", a neves tőzsdei televíziós újságírónő, Carola Ferstl ugyanis nemcsak a nemrégiben elhunyt, magyar származású börzegururól, André Kosztolányiról emlékezett meg kedves-humoros-frappáns szavakkal, de Magyarországnak az európai egyesülési folyamatban (a német egység elősegítésében) játszott szerepét és eddig elért gazdasági eredményeit is nagy súllyal méltatta. Ha pedig hihetünk abban, amit a fesztivál fő szervezője, Dr. Gabriele Minz a hangverseny után a magyar művészek tiszteletére rendezett fogadáson - Prőhle Gergely új berlini magyar nagykövet köszöntő szavai után - sejteni engedett, akkor Magyarország mihamarábbra remélt (s a kelet-közép-európai országok közül elsőkéntinek jósolt) EU-csatlakozását külön magyar tematikus súlyponttal kívánja majd megünnepelni a young.euro.classic fesztivál.


Leif Segerstam a Sibelius-zenekar élén
Maarit Kytöharju felvétele


Héja Domonkos és a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
Kai Beinert felvétele