Muzsika 2000. október, 43. évfolyam, 10. szám, 26. oldal
Horváth András:
Új szolfézstanárunk: a számítógép
Interjú Richter Pállal és Kristóf Csabával
 

Néhány hónapja a Muzsika zenei könyvkiadók vezetőivel készített interjúsorozatot, köztük olyanokkal, akik hangzó anyagokat is megjelentetnek. E beszélgetésekben nem esett szó a multimédia lehetőségeit kihasználó zenei kiadványokról, noha a zenei multimédiás programokban szakmai és üzleti szempontból egyaránt fantázia rejlik. Pár hónapja megjelent egy kompaktlemez az Aurion Kiadó jóvoltából: a cég Richter Pál zenetörténészt és Kristóf Csaba számítógépes szakembert kérte fel a program megalkotására.

- Teljesen új a vállalkozás, amelybe belevágtak?
Richter Pál:
Nyugaton egy-két internetes helyen találtunk olyan programot, amely zeneelméleti kérdésekkel foglalkozik, vagy interaktív módszerrel gyakoroltat. Hazai viszonylatban a Manó Muzsikát említhetem - ez azonban kifejezetten kisgyerekeknek szól. A Szolfézs program - a piaci érdekeket is szem előtt tartva - szélesebb vásárlóközönséget próbál megszólítani. Nem egy korosztályt és tudásszintet céloz meg, de természetesen az alapoktól tárgyalja a zeneelméletet. A program két nagy részből, egy szöveges ismertető és egy interaktív gyakorló részből áll. A szöveges rész vázát három nagy fejezet (Dallam, Ritmus Metrum) adja, amelyhez negyedikként a zenei írásbeliséget bemutató Notáció fejezet kapcsolódik. További - zenetörténeti, zeneelméleti és fizikai - ismeretekkel gyarapodhat a program használója az úgynevezett háttérfejezetekben. A jobb érthetőséget definíciószerűen megadott, külön ablakban behívható magyarázatok sokasága, bőséges ábraanyag és a szövegrészek között kapcsolatot teremtő utalásrendszer segíti. Az elsajátított ismereteket a szövegekből elérhető feladatokkal gyakorolhatjuk, ezen kívül tartalmaz a lemez egy példatárat, amely arra is lehetőséget nyújt, hogy kizárólag a feladatokkal foglalkozzunk. A zenei részek egyrészt MIDI-vel rögzített dallamok, másrészt eredeti felvételek.
- Mit jelent a MIDI?
Kristóf Csaba:
A használó szempontjából ez tulajdonképpen ugyanolyan zene, mintha hangfelvétel szólna. Az egyetlen érzékelhető különbség, hogy a MIDI-vel (Musical Instrument Digital Interface) megszólaltatott hang a hangkártya szintetizátorán keresztül hallható. Ez azt jelenti, hogy ha a számítógép hangkártyája gyenge minőségű, akkor a hang gyenge minőségű lesz, de ha jó a hangkártya, akkor a hang szinte egyenértékű lehet egy akusztikus zongoráról mikrofonokkal felvett hangzással is. Ez egy nagyon tömör hangtárolási forma, tehát a példatárat célszerű volt erre építeni.
R. P.: Ebben az a lényeges, hogy egy átlagos színvonalú hangkártyával már nagyon jól megközelíthető az a zongorahangzás, amelyet a gyerekek a szolfézsórán is hallanak. A másik fajta zenei bejátszási lehetőség pedig eredeti felvételekből, egy-másfél perces zenei idézetekből válogatott illusztráció, amely egy-egy problémakörre kihegyezve kapcsolódik a különböző szöveges részekhez. A felvételek kivétel nélkül a Hungarotontól származnak, a CD azonban az Aurion Kiadónál jelent meg. A Szolfézs program ötlete a cég egyik tulajdonosától, Kárpáti Andrástól származik. Tervével ő keresett meg bennünket.
- Különleges megközelítést igényel-e az informatikában egy zenei oktató CD létrehozása?
K. Cs.:
Kárpáti Andrással mi már régóta ismertük egymást. Ő tudta, hogy zenélek, a zene életem részét képezi. Az Aurion Kiadónál úgy gondolták, ez speciális feladat, amely speciális ismereteket igényel. Az én véleményem is ez. Feltehetően legalább alapfokú zenei képzettség és zeneelméleti ismeretanyag szükséges egy ilyen CD programozásához. Nagy előny a programozás minősége szempontjából, ha a programozó ért a program alapanyagát adó szakterülethez. De ez talán nem is a műfajtól függ: minden közös mű esetében alapelv, hogy a szerzőtársak jó együttműködése - amelyhez szükséges, hogy betekintsenek a másik munkájába, és értékelni is képesek legyenek azt - javítja a tervezett mű esélyeit. Így az is kapóra jött, hogy Richter Pál számára nem volt idegen a számítógép, egyáltalán, a matematikai logika alkalmazása a különböző zenei problémák, feladatok megfogalmazása során. A Szolfézs program esetében még annyi, az általánostól eltérő sajátosság adódott, hogy a programozó egyben grafikusként és szerkesztőként is közreműködött. Vagyis (hogy válaszoljak az eredeti kérdésre): esetünkben nem szokványos programozói munka elvégzése volt a feladat.
R. P.: A Szolfézs program ötletével engem már ketten kerestek meg, Kárpáti András és Kristóf Csaba. Első hallásra izgalmasnak találtam a feladatot. Kihívást jelentett abból a szempontból, hogy a program ne csak egyetlen tudásszintre alapozzon, hanem szélesebb skálát öleljen át, mindenki találhasson benne érdekeset, ugyanakkor, az egymást követő részek didaktikusan is elfogadható sort alkossanak. Nem volt könnyű feladat, és lehet, hogy a kettős célt nem sikerült maradéktalanul megvalósítanom, de azt hiszem, a programban mindkét szempont jól érvényesül. A program felépítését tekintve teljesen szabad kezet kaptam a megrendelőktől. Először összeállítottam a témakörök, fejezetek szerkezeti vázlatát, azt megbeszéltük, majd lépésről lépésre, hárman közösen alakítottuk ki a programot. A fejezetek megírását követően a feladatok tervezésekor és kivitelezésekor kezdődött a nagy birkózás, főleg Csaba és köztem, mert a programozás szempontjából az interaktív feladatok követelik a legnagyobb és legidőigényesebb munkát. Sokszor olyan feladatterveket gyártottam, amelyekről kiderült, hogy nem megvalósíthatók, illetve csak akkor, ha a felhasználó gépével szemben túlzott technikai követelményeket támasztunk. Ezzel persze exponenciálisan csökkentettük volna a vevőkört.
- Szükséges valamilyen kiegészítő a program használatakor?
K. Cs.:
Semmilyen különleges kiegészítő nem szükséges. Minimális konfigurációként átlagos, ajánlott konfigurációként viszonylag erős multimédiás gép kell hozzá - ezt ráírtuk a CD dobozára -, bár ma már ez utóbbi is csupán középkategóriásnak számít. Az a fontos, hogy legyen a gépben hangkártya, és működjön a MIDI felület, a szintetizátor.
- Mit tud kezdeni a programmal egy gyerek, szülői vagy tanári segédlet nélkül?
R. P.:
A kisebb gyerekeknek kell a segítség - legalábbis kezdetben. Ezt megkaphatják a szülőtől vagy akár a tanártól is. - Sok gyerek éppen a szolfézs miatt távolodik el a zenétől. R. P.: Aki már komolyan elkezdett hangszeren játszani, az a szolfézst is elviseli: hamar rájön, miért van szüksége rá. Persze létezik ilyen ellenállás attól függetlenül, hogy Kodály országában élünk, és szolfézsoktatási módszerünket nemzetközileg is nagyra értékelik. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni szeretném: az általunk készített Szolfézs program segédeszköz. Nem helyettesíti a közösségi éneklést, az élő zenélést, a tanár és a diák közös munkáját. Leginkább arra használható, hogy az órán tanultakat otthon lehessen gyakorolni. A felnőttek számára azonban lehetőséget nyújt az önképzésre, hiszen a program rendszeres használói a szöveges részek, valamint a feladatok segítségével bizonyos szintet önállóan is elérhetnek. A feladatokhoz behívható dallamot a program a háttérben megtalálható, mintegy 350 példa közül különböző paraméterek szerint véletlenszerűen választja ki. Egy feladathoz visszatérve tehát nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy újból az előző példával találkozunk. A több száz példa egyben biztosíték arra is, hogy a magasabb zenei tanulmányokra felkészülő diákok megfelelő gyakorlatra tegyenek szert a diktandók lejegyzésében, ami nagyon fontos a tanulás során. Mint már említettem, a CD-n található összes feladat külön is elérhető a Példatárban. A felhasználó beállíthatja magának, hogy milyen nehézségű feladatot kíván megoldani: hét szint közül választhat. Erőssége a CD-nek a nagy mennyiségű dallam, szolmizációs és ritmusdiktandó. Az interaktív feladatok kiterjednek a hangsorok, a hangközök, a kottaírás, a hármashangzatok stb., vagyis az alapok gyakorlására, de adunk nehezebb feladatokat is. Gyakorlás közben a szöveges részek, a főszövegek és háttérszövegek akár kikapcsolódásként is használhatók.
- Milyen a kiadvány visszhangja?
R. P.:
Válasszuk ketté ezt a kérdést: a zenei és a számítógépes szakma reagálására. A számítógépes oldalról szakfolyóiratban is jelent már meg méltatás.
K. Cs.: A fogadtatás számítógépes része is több rétegű. Az mindenképpen öröm, hogy rövid idő alatt néhány száz példány elfogyott a CD-ből.
- Mindenféle reklám nélkül?
K. Cs.:
Lényegében igen. Eddig egyetlen - érdekes módon külföldi - hibajelzésről tudok, amely a kiadóhoz érkezett, és úgy tudom, annak sem a program hibája volt az oka. Ezt működésbiztonsági szempontból kedvező jelként értékelem. A sajtóban megjelent ismertetések általában dicsérték a CD-t - én egy kicsit hiányoltam is a kritikát. A magánvisszajelzések is pozitívak voltak.
- Ez egyezik az ön elégedettségével is?
K. Cs.:
Magam korántsem vagyok ilyen elégedett a Szolfézs programmal - sem zenei, sem programozási, szerkesztési, vagy üzleti értelemben. De gondolom, ez minden alkotómunka esetében így van. Jelenlegi állapotában a CD sok kompromisszumot tükröz. Még számos lehetőségünk kínálkozik, ami rengeteget javíthat a program használati értékén.
R. P.: Mielőtt a CD piacra került, a szentendrei zeneiskolában bemutatót tartottunk szolfézstanároknak. Kedvezően fogadták. Összegezve azt mondhatom: az eddigi tapasztalatok biztatóak, ezek alapján mindössze egyetlen lényegesebb változtatásra lesz majd szükség. Jelenleg a CD-n az iskolai gyakorlatban nem használatos pentaton dallamok vannak, szándékosan. Kiderült, hogy ez így nem jó. A visszajelzések tanúsága szerint egy későbbi verzióban a pentaton dallamok körét, főként a kvintváltókét, érdemes volna kibővíteni az ismert, a tanításban általánosan használt dallamokkal. Zeneileg a működésben szerencsére csak egy-két apróbb "nyomdahibáról" tudunk, amelyet a most készülő angol és német változatban már javítottunk. A továbbiakban szükséges lesz a zenei példák pontos forrását is megadni: ez az első kiadásból kimaradt.
- Ennek mi volt az oka: valamiféle védelem?
R. P.:
Kezdetben valóban nem akartam megjelölni az idézetek pontos helyét, mivel a példatár összeállítása nagy munkát igényelt, és CD-ről könnyen sokszorosítható az egész hangzó anyag kottával, adatokkal együtt. Végül azonban ezen a téren is az időszűke és a pénz határolta be lehetőségeinket, hiszen mindez további programozást tett volna szükségessé. Igény azonban lenne rá: Berlinben, a Magyar Házban, ahol egy előadás keretében bemutattam a CD-t, többen is hiányolták a források feltüntetését. Érdekességként jegyzem meg, hogy az előadást követően a németek jó néhány példányt rendeltek a magyar nyelvű verzióból.
- Lesz folytatás? Kedvet kaptak hozzá?
R. P.:
Azt hiszem, igen. Elképzelhetőnek tartok egy összhangzattani oktató CD-t. Szerintem ez a terület még nagyobb lehetőségeket rejt, főként azáltal, hogy az eredeti hangzó felvételeket rendkívül nagy mértékben tömöríthetjük, s ennek köszönhetően akár húsz órányi zene is rákerülhet a CD-re. Csak hogy érzékeljük a jelentőségét: ez olyan lehetőség, amely az összes eddig magyarul megjelent összhangzattani, harmóniatani könyvet a példatárakkal együtt magába foglalhatja.
- Más lehetőség? Például a zenetörténet?
R. P.:
Az már kifejezetten csapatmunka lenne, egy ember nem vállalhatja. Sokkal speciálisabb szakértelmet igényel, de egy-egy terület szakértőivel magas színvonalú programot lehetne létrehozni. A jogdíjak miatt viszont nagyon sokba kerülne.
K. Cs.: Ezen két dolog segíthet. Az egyik: a pályázatok - a szolfézs CD elkészültét is támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. A másik: a külföldi forgalmazásban rejlő nyereség ösztönözheti a további fejlesztést, az újabb kockázatvállalást.


Richter Pál


Kristóf Csaba
Felvégi Andrea felvételei