Muzsika 2000. október, 43. évfolyam, 10. szám, 19. oldal
Pethő Csilla:
Zenélő Zemplén
9. Zempléni Művészeti Napok
 

Huszonhárom település, harmincegy helyszín, harmincöt koncert, tizenöt egyéb rendezvény, szelíd lankákban bővelkedő táj, jó bor és kilenc nap: mi az? Aki kitalálta, augusztus 18. és 26. között bizonyára ellátogatott a 9. Zempléni Művészeti Napokra, erre az immár hagyományosnak mondható, rangos zenei fesztiválra. Az eseménysorozat szervezőinek ebben az évben nem titkolt szándékuk volt, hogy a 2000., millenniumi év előtt tisztelegjenek. Ennek megfelelően a program gazdag kínálatának jelentős hányadát magyar kompozíciók alkották. Így ismerkedhetett meg a közönség a magyar zenetörténet értékes, ritkán hallható emlékeivel, kortárs szerzők műveivel, s hallgathatta újra a legnépszerűbb slágerdarabokat is. A fesztivált keretbe foglaló hangversenyeket Bartók, Kodály és Liszt neve fémjelezte. A nyitókoncerten (egy Britten- és egy Enescu-mű mellett) Bartók és Kodály egy-egy zenekari és kórusműve csendült fel, Kocsár, Petrovics és Karai szintén kórusra írt kompozíciói társaságában, míg a záróest műsorán a MATÁV Szimfonikus Zenekar és a Debreceni Kodály Kórus előadásában Kodály Psalmus Hungaricusa és Liszt Faust-szimfóniája szerepelt. A kortárs magyar zenét a kóruskompozíciókon kívül Gazda Péter Szoborzenéje és Decsényi János Sírfelirat Aquincumból című műve képviselte. A nemzeti romantika Rózsavölgyi, Bihari, Csermák, Lavotta és Erkel művei által elevenedett meg (Erkel Ferenc Kamarazenekar, Lavotta Kamarazenekar), s a mindig sikert arató Liszt-rapszódiákban lelt visszhangra (Liszt Ferenc Kamarazenekar). A zongoravirtuóz-zeneszerző Lisztet idézte fel Jandó Jenő szólóestje. Aki a régebbi korszakok magyar zenéje iránt érdeklődött, hallgathatott 16-17. századi vitézi énekeket és hangszeres muzsikát a Vagantes-trió előadásában, ízelítőt kaphatott Bakfark Bálint lantmuzsikájából, 18. századi táncokból, valamint a Vietórisz-kéziratban, Huszár Gál énekeskönyvében és más forrásokban fellelhető énekekből (Ars Renata Szólóének-együttes, Musica Profana Együttes).
Bach halálának 250. évfordulójáról sem feledkeztek meg a fesztivál létrehozói: a Művészeti Napok kínálatában három Bach-koncert szerepelt, ezeken orgonaművek, kantáták, versenyművek és szvitek hangzottak el a Liszt Ferenc és az Erkel Ferenc Kamarazenekar előadásában. A barokk és klasszikus kamarazene kedvelőinek további csemegével szolgált a Divertimento Kamaraegyüttes két koncertje, melyeken Telemann, Biber, J. S. Bach, J. Chr. Bach és Haydn hangszeres művei szólaltak meg, valamint az a hangverseny, amelyen mind instrumentális, mind vokális kompozíciók - Händel, Vivaldi, Haydn, Albero darabjai - helyet kaptak, s amely három művész, Zádori Mária, Soltész Ágnes és Horváth Anikó együttműködésének köszönhetően jött létre. A kórusmuzsika, ezen belül a reneszánsz, romantikus és 20. századi magyar kórusirodalom is képviseltette magát a fesztivál rendkívül színes palettáján; erről a nyíregyházi Pro Musica és Cantemus Kórus, valamint a Banchieri Énekegyüttes gondoskodott. A liturgikus zene iránt érdeklődők gregorián dallamokat és középkori többszólamú tételeket hallgathattak a Budapesti Énekes Iskola előadásában, s ízelítőt kaphattak a görög-keleti egyházi zenéből is (Szent Feltámadás-székesegyház Credo Kamarakórusa).
A Művészeti Napok nyitottságára jellemző, hogy idén a program összeállítói kibővítették a műfaji kereteket: a komolyzenei koncertek mellett tradicionális és népzenei programok, valamint könnyedebb hangvételű összeállítások is szerepeltek a fesztivál műsorán. Annak sem kellett csalódnia, aki szórakoztató klasszikus zenére vagy akár népszerű dallamok rendhagyó feldolgozásaira, átirataira vágyott (Harmónia Fúvósegyüttes, Ponticello Gordonkaegyüttes). Egyáltalán: senkinek sem kellett csalódnia, hiszen - amint az eddig felsoroltakból kitűnik - Decsényitől a filmslágerekig, Bachtól a magyar népzenéig, a gregoriántól a Haydn-dalokig szinte minden szerepelt a kínálatban, így hát mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelőt. Hogy ez meglehetősen eklektikussá tette a Művészeti Napokat? Nos, egy ilyen kellemes és családias hangulatú, nyárvégi zenei fesztivál esetében ez egyáltalán nem zavaró. A kifejezetten egy-egy szerzőre vagy korszakra - régizenére, kortárs zenére - koncentráló eseménysorozatok mellett mindenképpen van létjogosultsága egy sokoldalú, sokféleséget vállaló programnak is. A lényeg, s végeredményben minden zenei fesztiválnál döntő szempont, hogy maguk a koncertek milyen színvonalúak voltak.
E ponton egy vallomással tartozom. Örömmel írom le, hogy amit láttam és hallottam, azzal elégedett voltam - de mindez csak egy bizonyos százalékát jelentette a teljes kínálatnak. Talán ez volt az egyetlen hátránya annak a bőségnek, ami a Zempléni Művészeti Napokra jellemző; az egyszerre több helyszínen, egy időben vagy gyors egymásutánban zajló események szinte lehetetlenné tették, hogy a tudósító mindenhová eljusson, ahová szeretett volna. A hétmérföldes csizma és más varázsszerszámok segíthettek volna ezen a helyzeten, de akkor e sorok írója talán enyhébb lefolyású koncertmérgezést kap (annyi esemény kínálkozott akár csak egy napra is), s végül nem tudja munkáját elvégezni. Száz szónak is egy a vége: a programok közül válogatnom kellett, így csupán arra vállalkozhatom, hogy - mintha kaleidoszkópba tekintenék - felidézzem az emlékezetes pillanatokat, s megpróbáljak képet adni a fesztivál hangulatáról.
A program törzsét a délutáni, rövidebb lélegzetű, egymáshoz láncszerűen kapcsolódó falusi koncertek, az úgynevezett "kiránduló koncertek" alkották. Ezekhez csatlakozott majd' minden nap a "fej", azaz a nagy esti hangverseny. (Megjegyzem, a "nyak" egy kicsit rövid volt: ha valaki végigjárta a zenés délutánt, ugyancsak sietnie kellett, ha el akarta érni az esti műsort...) A kiránduló koncertek ötlete azonban igazán remeknek bizonyult. A közönség hangulatos kamarazenei programokat és egyéb érdekességeket hallgathatott vendégszerető falvakban, festői környezetben. Augusztus 19-én magam is végigkövettem egy muzsikával egybekötött kirándulást. Az első helyszín a monoki Andrássy-kastély kápolnája volt, ahol a Divertimento Kamaraegyüttes játszott. Már az első darab, Telemann C-dúr triószonátájának elhangzása során kiderült, hogy kvalitásos és szívvel-lélekkel játszó fiatal muzsikusokat ismerhetünk meg, akik valószínűleg külön-külön is kiváló játékosok, s ezen felül képesek az összhang megteremtésére, ismerik a kamarazenélés minden fortélyát, figyelnek egymásra. A gyors tételek életteliek voltak, s ha a tempó megkövetelte, magabiztos virtuozitással szólaltak meg. Különleges csemegét kínált a műsorban Biber Sonata representativája, amely a barokk programzenék sorába illeszkedő, állathangokat utánzó, magamutogató, de szellemes darab. Pilz János hegedűjátéka valóban játék volt; játék a karakterekkel, a különböző hangszínekkel, a brekegést vagy nyávogást utánzó csúnya hegedűhanggal, no és persze a szép hegedűhanggal. Erőteljes alapdinamikája is jól illett a mű exhibicionizmusához. Egészen másfajta muzsikálást követelt meg Haydn G-dúr triója fuvolára, csellóra és csembalóra; finom megoldásokat, szép és értelmezve tagolt frazeálást, gondosan kimunkált dallamíveket. Mindezt megtalálhattuk Oross Veronika kitűnő fuvolázásában, amely attól vált igazán élővé, hogy mind a kisebb, mind a nagyobb zenei egységeknek iránya, azaz lendülete és ezzel együtt logikus zenei célja volt. A continuo-kíséret az egész koncert folyamán biztos alapot szolgáltatott a dallamhangszerek kibontakozásához.
Negyedóra múlva már Golopon, Haydntól és a többiektől igen messze jártunk, amikor Juhász Zoltán kecskeduda-játékát és anekdotázását hallgattuk a szabad ég alatt, a helybeliek által sütött pogácsát majszolva és finom bort kortyolgatva. Aztán újra szedtük a sátorfánkat, és Mádra mentünk, ahol a magyar folklór után a klezmer zenéből kaptunk ízelítőt. A Veszprémer Klezmer Band a műfaj tradicionálisabb rétegét képviselte, míg a Budapester Klezmer Band muzsikája a könnyű műfajhoz állt közelebb. De mindkettő remek hangulatot teremtett, amelyet csak emelt a kóser borból és flódniból álló kóstoló. Így zajlott tehát egy kiránduló koncert (persze ahányféle műsor, annyiféle stílus, műfaj és hangulat) - s most lássunk néhány önálló, esti hangversenyt.
Felejthetetlen volt a fesztivál nyitányául szolgáló műsor első része, amelyen a méltán világhírű Pro Musica Leánykaré és karnagyáé, Szabó Dénesé volt a főszerep. Bizonyára számtalanszor leírták már, hogy a kórust a biztos intonáció, a homogén és éteri hangzás, a fegyelem, a pontosság, a dinamikai gazdagság, a pianókban is sugárzó hangszín jellemzi - de mit is mondhatnék még? Talán azt, hogy magával ragadott Karai Estéli nótázásának hangulatos, "piros alma illatú" előadása, vagy azt, hogy sohasem hallottam még Bartók Ne menj el! című kórusművét ilyen emlékképszerű megfogalmazásban, ennyi viszszafogott fájdalommal énekelni. A szólót éneklő lányok kiválóak voltak, az énekes bevonulás szép nyitógesztusként hatott, a cori spezzati hagyományát újragondoló, a sárospataki vár terével játszó kórusfelállás egészen különleges hangzásélményt nyújtott. Röviden összefoglalva: bensőséges és letisztult éneklést hallhattunk. Bartók Öt egynemű karát a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekara kísérte, majd a koncert hátralévő részében Bartók Magyar képeit, Enescu 2. Román rapszódiáját és Kodály Marosszéki táncok című művét adta elő Ménesi Gergely vezényletével.
A három Bach-est közül elsőként az Erkel Ferenc Kamarazenekar kassai koncertjét hallhattuk, amelynek helyszínéül a Dóm szolgált. A templom adta lehetőséget kihasználva a c-moll kettősversenyen kívül egy orgonamű (g-moll fantázia és fúga, BWV 542) és egy orgonaszólós kantáta (Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, no. 170.) hangzott el, Megyesi Schwartz Lúcia és Déri András közreműködésével. A kantáta első áriájában a szöveg és a zenei tolmácsolás tökéletes összhangot alkotott; "Vergnügte Ruh", azaz jókedvű nyugalom áradt el mindannyiunkban, ahogy a zene és Megyesi Schwartz Lúcia meleg tónusú hangja békés, méltóságteljes nyugalommal töltötte be a templomot. A folytatást azonban megzavarta a nem föltétlenül áldásos templomi akusztika, amely megnehezítette a zenészek számára az összjátékot (különösen az orgona és a többi hangszer között), hallható ritmikai zavarokat, s végeredményben óvatosabb és szürkébb játékot eredményezett. A c-moll kettősverseny előadása azonban értékes produkciónak bizonyult. Az első tétel megszokott interpretációjától eltérve a tempó visszafogottabb volt, amelyben jól érvényesültek a dallamvonalak apró hullámzásai, gesztusai és a kisebb belső tagolások is. A tételből szelídség sugárzott, s így a szenvedélyes, barokkos lendületű finálé új, határozott arcélű karaktert képviselhetett. A szólisták, Lesták Bedő Eszter és Kiss József végig kiváló teljesítményt nyújtottak, különösen a poétikus második tételben.
A másnapi Bach-estet - melynek első felét technikai okok miatt nem hallhattam - a Liszt Ferenc Kamarazenekar adta. Az évtizedek óta együtt játszó zenekar a tőle megszokott stílusban és professzionalizmussal, magától értődő természetességgel muzsikált. Az 5. Brandenburgi versenyt a szólisták (Pertis Zsuzsa, Sebők Erika, Rolla János) párbeszéde, egymásra figyelő játéka tette élvezetessé. A második tételben a szólóhangszerek mintha csak együtt lélegeztek volna; s ez igazán bensőséges pillanatokkal gazdagította a koncertet. A 3., D-dúr szvitet a jól eltalált tánckarakterek jellemezték, ám a legnagyobb meglepetést (és egyben élményt) az Air szerezte: a zenekar a tétel dallamait csodálatos ívekben bontakoztatta ki, s a zene minden anyagitól és kézzelfogható eszköztől szabadulva, testetlenül hangzott fel, egyszerűen és nemesen. Ez a jelenség még egy ilyen nagyhírű zenekar esetében sem mindennapos, s ezért különös örömet szerzett.
A fesztivál egyik legkiemelkedőbb zenei eseménye - ha úgy tetszik, gyöngyszeme - Zádori Mária, Soltész Ágnes és Horváth Anikó kamaraestje volt. Zádori Mária már sokszor tanújelét adta kivételes képességeinek és tudásának, s ez alól a meghitt hangulatú erdőbényei koncert sem volt kivétel. Ismét meggyőződhettünk róla, hogy előadásában féltve őriz és művészi gonddal formál meg minden egyes hangot; hogy éneklése könnyed és végsőkig kifinomult; hogy ízlése van, s hogy díszítő technikája rendkívüli. A Haydn-dalok megszólaltatása során szuggesztív előadói képessége ragadott magával, s az a művészet, ahogy a dalok hangulatát a legváltozatosabb zenei eszközökkel tudta visszaadni. Hely hiányában lehetetlen elemezni vagy akár csak felsorolni az elhangzott nyolc dal előadásának értékeit; a művek hol humorral, hol bájjal, hol drámai szenvedéllyel szólaltak meg - de mindig túlzások nélkül, a klasszikus szépség igényeit szem előtt tartva. Zádori Mária egyenrangú partnere volt a csembalón sok ötlettel és játékos kedvvel kísérő Horváth Anikó, valamint a hegedűszólammal gazdagított Händel-áriákban Soltész Ágnes. Vivaldi g-moll hegedűszonátája és Albero két csembalószonátája a koncert többi műsorszámához méltó igényességgel szólalt meg.
A beszélgetős-muzsikálós szalonok hangulatát idézte a Volt egyszer egy alkotóház című est, amely nem kevesebbet próbált meg, mint belesni a művészi alkotófolyamat titkaiba. Mindezt szellemesen és gördülékenyen, zenei és irodalmi betétszámokkal gazdagítva. Petrovics Emil beszélt a zeneszerzés rejtelmeiről, gyakorlati problémáiról ("komponáláskor a radír fontosabb, mint a ceruza"), Mácsai Pál a színészi alkotótevékenység mibenlétéről szólt, s természetesen előadóként is hozzájárult a szalon kellemes hangulatához, Mácsai János pedig a konferanszié és kérdező szerepét vállalta. Illusztrációként Szabó Lőrinc, Goethe, Villon versei, Schubert és Schumann dalai, Beethoven op. 77-es Fantáziája, valamint Schumann op. 110-es g-moll triójának 2. tétele hangzott el. Prunyi Ilona, Pilz János és Kousay H. Mahdi interpretációja a Schumann-tétel belső izzására hívta fel a figyelmet. A dalok egyértelművé tették: Megyesi Schwarz Lúcia előadói habitusa ebben a műfajban érvényesül igazán, s dalénekesi kvalitásait érdemes tovább művelni.
Jandó Jenő Liszt-estjének különlegességét az adta, hogy Mécs Károly tolmácsolásában a közönség a zongoraműveket ihlető irodalmi forrásokkal is megismerkedhetett. Az elhangzott részletek segítettek a darabok mélyebb megértésében; költészet és zene összefonódása ösztönzőn hatott a hallgatóság fantáziájára. Jandó Jenő a Liszt-interpretáció kiemelkedő képviselője, s e minőségében sok nagy pillanattal ajándékozott meg bennünket. Sajnos a Petrarca-szonettek (no. 104., 123.) előadásakor - úgy éreztem - zavarta a rossz minőségű zongora, amely elsősorban hangminőség tekintetében hagyott kívánnivalót maga után, s ez Jandó játékát indiszponálttá tette. Végül azonban mégiscsak úrrá lett a hangszeren, s a két Legenda, amelyben Liszt a természetet már-már impresszionista hangzással tárja elénk, hol csodálatos pianissimókat suttogva, hol telt, dús fortékban bontakozott ki előttünk. Egy ponton túl azonban már mégsem az eszközöket, a zongoraművész megoldásait hallottuk, hanem a vallásos áhítatot, a természetfölötti misztikumát és hatalmát éreztük át és értettük meg. Az első Mefisztó-keringő pedig egészen egyszerűen ördögi volt (ördögi tempó, energia és lendület). Ez aztán némileg ki is fárasztotta a művészt a koncert végére, de a mű elsöprő erejű tolmácsolása ezt az árat is megérte.
A "legmerészebb műsorösszeállítású koncert" címet valószínűleg a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 24-i hangversenye érdemelte volna ki. Egy Marcello-darab után rögtön Decsényi János kantátája következett. Az archaizáló, görög tetrachordokat alkalmazó kompozíciót elsősorban hangzásvilága tette érdekessé, amely alapvetően a vonósokra épül, de a szólamok fokozatos belépése során titokzatos módon orgonaszerű hangzássá lényegül át, s végül maga az orgona is megjelenik. Ezt a különleges hangszínt a zenekar szépen kikeverte, bár egy-két ponton az intonáció bizonytalan volt. González Mónika jó hangi adottságokkal rendelkező énekesnő, aki kellő önfegyelemmel énekelte az időnélküliség érzetét keltő, statikus énekszólamot. Decsényi után Mozart következett (A-dúr zongoraverseny K. 414). A szólót Krausz Adrienn játszotta. Játéka finom, rendkívül érzékeny és szép volt - romantikusan szép, s talán ezért kevéssé mozarti. Több játékossággal, némi szemtelenséggel fűszerezve közelebb érezhettük volna Mozart, és távolabb Chopin szellemét. A koncert második felében Liszt-művek hangzottak el: a Malédiction, egy fiatalkori, zongorára és vonószenekarra írt kompozíció, majd két Magyar rapszódia (14., 2.). A Malédictionban Krausz Adrienn megcsillogtathatta valóban elsőrangú zongoraművészi képességeit. A rapszódiák előadásakor a Liszt Ferenc Kamarazenekar viszonylag kevéssé ismert arcát mutatta: temperamentumos, virtuóz játékát a Száztagú cigányzenekar is megirigyelhette volna...
Ezek után mit is mondhatnánk még? A zeneszerető és tartalmasan szórakozni vágyó közönség várja a 10. Zempléni Művészeti Napokat!


Rolla János Károlyi Erzsébet grófnővel a füzérradványi Károlyi-kastélyban


Zádori Mária


Jandó Jenő


Pongrácz Zoltán díjat vesz át Hajdu Istvántól. A háttérben Szigeti István.